torsdag 3 maj 2018

Útnesjabyggð kan bli nytt kommunnamn på Suðurnes

Útnesjabyggð är det bästa namnet för den nya kommun som bildas när Garður och Sandgerði går ihop. Det anser Örnefnanefnd, den nämnd som ger isländska kommuner råd i ortnamnsfrågor. Kommuninvånarna får välja mellan ytterligare fyra namn i en första omgång. Den slutliga omröstningen avslutas den 18 maj.

I samband med kommunalvalet går Sandgerði och Garður ihop och bildar en enda kommun. I valet väljs också för första gången ett gemensamt fullmäktige. Medborgarna får också avgöra vad den nya kommunen ska heta.

När kommunerna efterlyste förslag från invånarna fick de in 392 olika namn. Kommunpolitikerna var överens om att det nya namnet inte skulle hänvisa till de tidigare namnen. Av alla dessa förslag skickades femton till Örnefnanefnd, den isländska ortnamnsnämnden.

Nämnden valde att rata åtta förslag. Av de sju återstående förslagen valde kommunerna ut fem. Dessa fem förslag får nu väljarna rösta om.

Den första omgången inleds i veckan och avslutas den 11 maj. De två förslag som får flest röster går vidare till den andra omgången som avslutas den 18 maj. Det förslag som här får flest röster blir också namnet på den nya kommunen. Valet görs på nätet där väljarna använder e-legitimation för att avge sina röster.

Örnefnanefnd säger inte nej till något av de fem förslagen. Men nämnden rekommenderar ett av dem och anser att två av förslagen inte har tillräcklig koppling till området.

Det bästa förslaget är enligt nämnden Útnesjabyggð. Nämnden anger flera argument för att just Útnesjabyggð är ett lämpligt namn. Det beskriver kommunens läge i förhållande till grannkommunerna på Suðurnes. Det beskriver också det geografiska läget som längst ut på Suðurnes.

Länge har det talats om befolkningen i regionen som Útnesjamenn. Dessutom används olika varianter av konstruktionen út á nes ('ut på näset') eller út í Garð eller út í Sandgerði för den som besöker området.

Flera befintliga ortnamn talar enligt nämnden också för Útnesjabyggð. Där finns socknen Útskálasókn och platser som Útskálar, Hvalsnes, Stafnes, Rosmhvalanes och Miðnes - som samtliga kan betraktas som avsides belägna näs.

Ystabyggð är ett förslag som också utgår från det geografiska läget längst ut på Suðurnes. Örnefnanefnd anser att förslaget på samma sätt som Útnesjabyggð tar fasta på läget också gentemot grannkommunerna. Däremot har detta namn inte samma historiska och språkliga hävd som Útnesjabyggð.

Nämnden vänder sig inte mot Ystabyggð men rekommenderar heller inte namnet. Samma bedömning gör nämnden av Heiðarbyggð. Detta namnförslag syftar på att bägge kommunerna ligger vid Miðnesheiði. Denna hed har också haft stor betydelse för området.

Två av förslagen - Nesjabyggð och Suðurbyggð - får inte tummen ned av nämnden, men de rekommenderas inte. Skälet är att inget av dem anses vara kännetecknande för det aktuella området. De skulle enligt nämnden kunna förknippas med geografiska förhållanden i många andra delar av landet.

Här kan du läsa mer om samgåendet mellan Sandgerði och Garður.