måndag 14 maj 2018

Utrikesministern tänker inte öppna Islands dörr till EU

Dörren till EU är stängd. Det var utrikesminister Guðlaug­ur Þór Þórðar­sons besked när företrädaren Gunnar Bragi Sveinsson undrade vad regeringen menade med att Islands förhandlingar om EU-medlemskap befinner sig i ett "fullständigt uppehåll". Inget av regeringspartierna har något som helst intresse av att återuppta förhandlingarna.

Efter att Självständighetspartiet och Framstegspartiet bildat koalition efter alltingsvalet 2013 dröjde det inte länge innan regeringen satte definitiv punkt för förhandlingarna om EU-medlemskap. Islands ansökan om inträde i unionen återkallades aldrig. Däremot försvann statusen som kandidatland.

Då var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson statsminister och Framstegspartiets ledare. Utrikesminister var Gunnar Bragi Sveinsson. Bägge representerar i dag Centerpartiet i alltinget - det parti som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bildade efter att ha röstats bort från ordförandeposten i Framstegspartiet.

Centerpartiet är tillsammans med Folkets parti det mest EU-skeptiska partiet i alltinget. Under landsmötet för två veckor sedan klubbades inte bara resolutioner om att fortsätta stå utanför unionen. Där togs också beslut om att omförhandla eller riva upp det tullavtal med EU som undertecknades 2015, att inleda passkontroller inom Schengen-området och att utvärdera EES-avtalet för att omförhandla eller säga upp det.

Birgir Þórarinsson, alltingsledamot för Centerpartiet, tog nyligen upp tullavtalet i en särskild debatt. Han hävdade att ökade möjligheter för import av jordbruksprodukter försämrade isländska bönders konkurrenskraft. Han anklagade regeringen för att inte ha gjort något för att hjälpa bönderna innan avtalet började gälla den 1 maj i år.

Men fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson höll inte med om att regeringen inte agerat. Flera olika åtgärder hade redan vidtagits och andra var på väg. Dessutom hävdade han att många bönder också såg möjligheter med det nya avtalet. På samma sätt som det öppnade för ökad import skapade det bättre förutsättningar för export.

I alltinget ifrågasatte i förra veckan Gunnar Bragi Sveinsson regeringens EU-politik. Själv såg han aldrig till så att Islands ansökan om EU-medlemskap drogs tillbaka - möjligen för att den dåvarande regeringen redan fått hård kritik för att ha svikit löftet om en folkomröstning i EU-frågan.

Skälet till att Gunnar Bragi Sveinsson vände sig till efterträdaren Guðlaug­ur Þór Þórðar­son var att han ställde sig frågande till en formulering i en rapport från utrikesdepartementet om EES-avtalets konsekvenser.

I rapporten sägs det att det råder "fullständigt uppehåll" i EU-förhandlingarna. Gunnar Bragi Sveinsson sade att han befarade att formuleringen signalerade en ny attityd till EU från regeringens sida:
"Vad är ett fullständigt uppehåll? Jag trodde att det antingen var uppehåll eller inte uppehåll. Försöker ministern ge sken av något annat i denna skrift? Och jag frågar då: Är det en del av dessa regeringspartiers uppgörelse att ordalydelsen är på detta sätt, att det inte tydligare sägs att vi inte är ett kandidatland och att vi inte blir ett kandidatland inom den närmaste framtiden? När förhandlingarna stoppades - om man vill använda ordet avbröts kan man naturligtvis göra det - stod det helt klart att det inte återstod något av denna process. Det framgick också tydligt. Det brev som lämnades till EU:s företrädare tog bort allt tvivel om det liksom statsministerns brev. Därför måste vi fråga vad fullständigt uppehåll betyder."
Men någon ny hållning var det inte frågan om från regeringens sida. Guðlaug­ur Þór Þórðar­son svarade att han förundrades över att någon kunde tro att regeringen skulle ha ändrat inställning till EU-medlemskap. Ett isländskt inträde i unionen beskrev han som oförnuftigt:
"Jag har inte upplevt något intresse från mina koalitionspartier för att flirta med medlemskap i EU och än mindre för att gå ännu längre. Jag trodde att jag hade talat ganska tydligt när det gäller vilken åsikt jag har om medlemskap i EU, men det är uppenbart att man behöver tala något tydligare än vad man har gjort. ... Bara så att det står helt klart. Det är inte så att man oförhappandes ramlar in i EU. Det måste åtminstone vara vederbörande regerings politik och en alltingsmajoritet för att ansöka. Jag kan försäkra de högt ärade alltingsledamöterna och andra om att man inte behöver vara orolig över att det isländska folket en dag kommer att vakna upp och oförhappandes har ramlat in i EU. Det håller inte på att ske."
Här kan du läsa mer om debatten om EES-avtalet.