fredag 25 maj 2018

Välfärdsfrågor viktigast för väljarna i Reykjavík

Välfärd är det viktigaste politiska området inför kommunalvalet i Reykjavík. Men nästan lika många tycker att kommunikationer och bostäder är lika viktiga frågor. Färre prioriterar kommunens finanser och demokratifrågor. Det visar en opinionsmätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

När invånarna i Reykjavík går till val är partiernas syn på välfärdsfrågor det som avgör för de flesta. Det är 26,4 procent som rankar välfärd som det viktigaste politiska området för de kommande fyra åren.

Men två andra politikområden anses vara nästan lika viktiga. Det är 25,4 procent som svarar att kommunikationer är den mest angelägna frågan medan 23,6 procent uppger att bostadsfrågor har högst prioritet inför valet.

Därefter följer kommunens finanser med 12,1 procent, skolfrågor med 10,6 procent och demokratifrågor med 2 procent.