måndag 11 juni 2018

Asylsökande kan utvisas från Island efter skenäktenskap

När 24-åringen nekades asyl på Island sökte han upp en 27-årig kvinna med intellektuell funktionsnedsättning. Inom två månader från den första kontakten gifte de sig. Därefter tog det bara fem dagar innan mannen sökte uppehållstillstånd. Nu annullerar Hæstiréttur Íslands äktenskapet i en historisk dom. Kvinnan anses inte ha förstått vad giftermålet innebar.

För första gången i Islands historia annullerar Hæstiréttur Íslands något som i domen kallas för ett skenäktenskap. Därmed river landets högsta domstol upp en tidigare dom från Héraðsdómur Reykjavíkur.

Mannen kom till Island under 2016 som 23-åring. Han sökte asyl men fick avslag eftersom han redan fått asyl i Italien. Útlendingastofnuns beslut var därför att han skulle utvisas dit.

Innan utvisningen skulle verkställas sökte mannen - som då hunnit fylla 24 år - i stället om uppehållstillstånd på Island. Han hade då fem dagar tidigare gift sig med en 27-årig isländsk kvinna. Vigseln ägde rum hos sysslomannen i Reykjavík i december 2016.

Mannen lärde känna kvinnan efter att hans ansökan om asyl fått avslag. Efter att ha känt varandra i knappt två månader gifte de sig.

Kvinnan har en intellektuell funktionsnedsättning. Hon har autism, svårt att skapa relationer och problem med social anpassning. Hon behöver mycket stöd för att klara det vardagliga livet. Enligt en utvärdering som presenterades inför rätten är hennes intellektuella förmågor på samma nivå som ett barn i åldern sex till åtta år. Kvinnan bor hemma hos föräldrarna i Reykjavík.

Föräldrarna fick kännedom om äktenskapet först flera månader senare i samband med att Útlendingastofnun ställde frågor om underlaget för att bevilja uppehållstillstånd till kvinnans make. De vände sig till domstol för att få det annullerat.

Héraðsdómur Reykjavíkur valde att inte riva upp äktenskapet. Kvinnan sade i rätten att hon ville vara gift med mannen eftersom hon ville skydda honom från ett straff som väntade honom i hemlandet. Hennes eget vittnesmål var avgörande för Héraðsdómur Reykjavíkur. Domstolen ansåg att hon skulle begära skilsmässa om hon ville avsluta äktenskapet.

Men Hæstiréttur Íslands gör alltså en annan bedömning. Kvinnan förstod enligt rätten inte vad hon gav sig in på. Hon har inte kunnat redogöra för vad ett äktenskap är. Det enda hon sagt är att det rör sig om två personer som är tillsammans en längre tid.

Det är också skälet till att Hæstiréttur Íslands ogiltigförklarar äktenskapet. Kvinnan anses helt enkelt inte ha förstått de krav som ställs i äktenskapsbalken. Därför kan äktenskapet inte heller betraktas som giltigt.

Mannen är i dag bosatt i Garðabær. Han riskerar nu på nytt utvisning från Island. I de fall där äktenskapet är en förutsättning för ett uppehållstillstånd försvinner rätten att stanna om äktenskapet upphör.

Här kan du läsa domen i sin helhet.