torsdag 21 juni 2018

Dagens citat

"Alla dessa är maskulina ord: forseti, meðlimur, flutningsaðili. Fallet med isländskan är att majoriteten av yrkestitlar och liknande ord är maskulina. Så om vi kastar bort maður får vi bara något annat maskulint ord i stället."

Eiríkur Rögnvaldsson, professor i isländska vid Háskóli Íslands, säger i Vísir att studentkåren vid universitetet bytt ut en rad titlar där efterleden förknippas med manspersoner - läs mer här.