tisdag 26 juni 2018

Dagens citat

"Det blir mycket svårt för turistnäringen på norra Island om denna grupp minskar eftersom detta är vad vi bygger på särskilt under sommaren. Vi har fortfarande mycket stora årstidssvängningar. ... Så om denna grupp börjar minska då ser vi naturligtvis att vintrarna kommer att bli svåra att överleva och att antalet företag då också minskar."

Arnheiður Jóhannsdóttir, vd för Markaðsstofa Norðurlands, säger till RÚV att färre turister från Centraleuropa kan leda till problem för turistnäringen på norra Island eftersom de i större utsträckning besöker regionen.