lördag 30 juni 2018

Dagens citat

"Vi kan säga att det inte är roligt att vara ett grässtrå i nationalparken Vatnajökull. ... Det kan räkna med översvämningar, askutbrott, att en utloppsglaciär eller lava lägger sig över det. Och det är just detta som är så unikt med nationalparken. Där sker ständigt förändringar."

Biologen Snorri Baldursson i Morgunblaðið om naturen i nationalparken Vatnajökull.