onsdag 27 juni 2018

Dagens citat

"Vi hoppas naturligtvis att det kommer att finnas vatten där under merparten av sommaren eftersom det är större mängder vatten på väg än vad vi kan hantera."

Georg Þór Pálsson, platschef för Landsvirkjun vid Þjórsá, i Vísir om att det efter att det nya vattenkraftverket vid Búrfell tagits i bruk är osäkert hur mycket vatten som kommer att finnas i vattenfallen Tröllkonuhlaup och Þjófafoss.