fredag 29 juni 2018

Lanthandel i Norðurfjörður får miljonbidrag

Lanthandeln i Norðurfjörður i Árneshreppur får 1,5 miljoner isländska kronor i bidrag. Butiksägaren Ólafur Valsson får dessutom ytterligare 1 miljon för att bygga ankarplatser för segelbåtar vid hamnen i Norðurfjörður. Det ekonomiska stödet kommer från Byggðastofnun. Pengarna ska gå till att utveckla samhället i Árneshreppur.

Vid årsskiftet hade Árneshreppur i Västfjordarna bara 46 invånare. Det gör Árneshreppur till Islands minsta kommun sett till antalet invånare. Dessutom är det bara runt 30 personer som bor i kommunen hela året.

Kommunens förutsättningar för att överleva har inte förbättrats de senaste åren. Samtidigt som invånarna blivit färre har samhällsservicen i Árneshreppur blivit allt mer begränsad. I år stängdes för första gången kommunens skola eftersom det bara fanns en elev. Hur det blir med höstterminen är fortfarande oklart.

I höstas kom beskedet att Kaupfélag Steingrímsfjarðar inte längre ville driva kooperativet i Norðurfjörður eftersom det ansågs omöjligt att få det att bära sina kostnader. Efter att ha stått utan butik en kortare period tog Ólafur Valsson över driften. Han flyttade till Norðurfjörður för att driva verksamheten.

Ólafur Valsson har redan blivit en omdiskuterad person i kommunen. Han motsätter sig det planerade vattenkraftverket vid Hvalá. I kommunalvalet var det många kraftverksmotståndare som lade sin röst på honom. Stödet var dock inte tillräckligt för att han skulle bli invald. Ólafur Valsson var dessutom en av dem som överklagade valresultatet.

Han har inte gett upp motståndet mot kraftverksplanerna. Att han samtidigt driver en butik som - trots att den tidigare tillhörde ett större kooperativ - inte gått med vinst på många år gav upphov till rykten bland anhängare till kraftverket. Somliga har undrat om flytten till Norðurfjörður i själva verket syftade till att försöka stoppa bygget. Det är dock uppgifter som det inte finns några bevis för.

Frågorna om hur han skulle kunna få butiken att gå runt samtidigt som den lilla kundkretsen utanför sommarmånaderna blir allt mindre har hittills inte besvarats. Nu står det dock klart att Ólafur Valsson får ekonomiskt stöd. Han får 1,5 miljoner isländska kronor från Byggðastofnun för att driva butiken.

Árneshreppur togs nyligen upp i ett av Byggðastofnuns projekt för bygder som hotas av utflyttning. Myndigheten har nu fördelat totalt 7 miljoner till olika projekt som syftar till att utveckla lokalsamhället och därmed skapa bättre förutsättningar för kommunens överlevnad.

Det högsta beloppet går till butiken i Norðurfjörður. Pengarna ska hjälpa Ólafur Valsson att hålla butiken öppen även under vintern. Den anses vara nödvändig för Árneshreppur. Men Ólafur Valsson får pengar för ytterligare ett projekt. Han får 1 miljon för att bygga ankarplatser för segelbåtar i hamnen i Norðurfjörður.

Ytterligare sex projekt får ekonomiskt stöd från Byggðastofnun. Hótel Djúpavík får totalt 1,4 miljoner isländska kronor för satsningar på individanpassad guidning i kommunen och nya informationstavlor om sillfabriken på orten.

Fårbönder i kommunen får 1,1 miljoner isländska kronor för att utveckla försäljningen av köttprodukter. Bidraget ska gå till affärsplan och produktdesign. Tidigare har möjligheten att sälja lammkött från kommunen i butiken i Norðurfjörður.

Vidare får Sif Konráðsdóttir 500 000 kronor för en satsning på superjeepturer, Elín Agla Briem får 800 000 kronor för kurser i folkkultur och Vigdís Grímsdóttir får 700 000 kronor för en skolsatsning.

Här kan du läsa mer om turerna kring det planerade vattenkraftverket vid Hvalá.