onsdag 6 juni 2018

Män gynnas av personval i isländska kommuner

När valet stod mellan olika partier gick 47,8 procent av platserna i isländska kommunfullmäktigen till kvinnor. När det i stället var personval sjönk andelen kvinnor till 42,8 procent. Män är enligt Fréttablaðið ofta mer framträdande i mindre kommuner - och det är också i de mindre kommunerna som det hålls personval.

I årets kommunalval röstades 502 ledamöter in i 72 kommunfullmäktigen. Av dessa var 266 män och 236 kvinnor. I de kommuner där invånarna kunde välja mellan olika partier röstades 47,8 procent kvinnor in i fullmäktige. I de 15 kommuner där det hölls personval var det bara 42,8 procent kvinnor.

Det var också Borgarfjarðarhreppur, en kommun med personval, som blev den enda i landet utan någon kvinna i fullmäktige. Där gick samtliga fem platser till män.

Flera av de partier som ställer upp i val har någon form av kvoterade listor. Ofta innebär det att antalet män och kvinnor på valsedlarna är lika många. Även större partier som inte kvoterar försöker ofta få till en ganska jämn könsfördelning.

Några sådana möjligheter finns inte vid personval. Eva Marín Hlynsdóttir, lektor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i Fréttablaðið att andelen kvinnor i kommunfullmäktige på Island är högt i en internationell jämförelse. Män tenderar dock att gynnas vid personval. Enligt Eva Marín Hlynsdóttir finns det ett samband med kommunernas storlek:
"Det är helt riktigt att kvinnor har det svårare att slå igenom i de kommuner där personval tillämpas. Det är också viktigt att ha i åtanke att det gäller mycket små kommuner. Vi har sett samband mellan kommuners storlek och andelen kvinnor i kommunfullmäktigen. Kvinnor kommer oftare in i kommunfullmäktigen i takt med att kommunerna blir större."
En förklaring till att männen är något fler även i de större kommunerna är att de oftare än kvinnor toppar valsedlarna. När ett parti bara får en plats går den alltså oftare till en man än till en kvinna.

Här kan du läsa mer om årets isländska kommunalval.