lördag 23 juni 2018

Morddömd isländsk jurist får inte tillbaka advokatlicens

Med fyra hammarslag i huvudet dödade advokaten en annan man på en parkeringsplats i Reykjavík. Straffet blev sexton års fängelse. Efter att ha avtjänat straffet fick mannen upprättelse. Men han får inte tillbaka sin advokatlicens. Enligt Landsréttur har han ännu inte det förtroende som är nödvändigt för att arbeta som advokat.

Det var den 8 november 2000 som advokaten hade stämt träff med en annan man vid Öskjuhlíð i Reykjavík. Grälet slutade med att advokaten grep tag i en hammare. Advokaten slog mannen i huvudet med hammaren fyra gånger. Skadorna var så allvarliga att mannen dog.

Advokaten dömdes i maj 2001 till sexton års fängelse för mord. Samma år gick han också i personlig konkurs samt förlorade advokatlicensen. Efter tio år i fängelse frigavs mannen villkorligt. För tre år sedan löpte tiden för den villkorliga frigivningen ut.

För drygt två år sedan fick mannen upprättelse - något som är nödvändigt för att till exempel kunna få advokatlicens, sitta i bolagsstyrelser och liknande. Tidigare i år vände han sig till Lögmannafélag Íslands för att återfå just advokatlicensen. När han fick nej vände han sig till domstol. Mannen fick först rätt i Héraðsdómur Reykjavíkur, men förlorade när fallet prövades i Landsréttur.

Inför rätten berättade mannen att mordet skedde under en tid när han var beroende av narkotika och hade ansträngd ekonomi. Nu hade han inte använt narkotika på arton år.

Lögmannafélag Íslands ansåg att det inte bara var morddomen som stod i vägen för att mannen skulle återfå advokatlicensen. Det fanns också en rad frågetecken kring turerna kring hans personliga konkurs. Lögmannafélag Íslands gjorde bedömningen att det saknades upplysningar om bland annat fastighetsaffärer och inkomstdeklarationer.

Eftersom advokater ofta hanterar känsliga frågor om klienters ekonomi ansåg Lögmannafélag Íslands inte att mannen kunnat visa att han hade dragit tillräcklig lärdom från sina misstag. Därför har han inte heller lyckats bygga upp det förtroende som är nödvändigt för en advokat.

Landsréttur går alltså på Lögmannafélag Íslands linje. Mannen får inte tillbaka advokatlicensen och får därmed heller inte rätt att börja jobba som advokat.

Här kan du läsa domen i sin helhet.