tisdag 5 juni 2018

Motståndare vill ogiltigförklara valet i Árneshreppur

Motståndare till kraftverksbygget vid Hvalá har överklagat valresultatet i Árneshreppur. De hävdar att röstlängden hanterades på ett sätt som gör att hela kommunalvalet ska ogiltigförklaras. Vidare uppger de att en rad lagbrott begicks i samband med valet. Det var bara personer som säger ja till vattenkraftverket som röstades in i fullmäktige av invånarna i Árneshreppur.

Strax före kommunalvalet var det arton personer som folkbokförde sig i Árneshreppur. Innan hade kommunen bara 46 invånare. Arton nya röster i kommunalvalet skulle alltså kunna ge stort inflytande över vilka personer som väljs in i fullmäktige.

Gemensamt för många av dessa arton var att de hade kopplingar till motståndare till det planerade vattenkraftverket vid Hvalá. Bygget har splittrat fullmäktige i Árneshreppur under den senaste mandatperioden. Den första etappen klubbades med tre röster mot två. Under de närmaste åren väntar en rad nya beslut för att bygget ska kunna bli verklighet.

Politikerna i fullmäktige har kraftverksbyggets öde i sina händer. Utan klartecken från fullmäktige kan bygget inte slutföras.

De arton personer som plötsligt skrev sig i kommunen utmålades av kraftverksanhängare som sabotörer. Genom att på falska premisser skaffa sig rösträtt i Árneshreppur försökte de manipulera den kommunala demokratin. Ingen av de arton sade sig dock ha några sådana motiv. I stället hävdade de att det rörde sig om en slump att så många under kort tid folkbokfört sig i kommunen.

Sexton av de arton folkbokföringsflyttarna underkändes av Þjóðskrá Íslands. Myndigheten ansåg inte att ändringarna kunde godkännas eftersom villkoren för en flytt inte var uppfyllda. Inget tydde helt enkelt på att de var bofasta i Árneshreppur.

Myndigheten har dock inte polisanmält någon av dessa sexton. Þjóðskrá Íslands anser inte att det är myndighetens ansvar att gå vidare med någon sådan anmälan. Inte heller kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir uppger enligt Vísir att frågan ligger på hennes bord. Avsiktlig manipulation av ett val - något som hon tror att det rör sig om - är ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

Även i frågan om röstlängden splittrades kommunfullmäktige. Med tre röster mot två gick fullmäktige på myndighetens linje och strök de sexton namnen från röstlängden.

I valet den 26 maj var det ja-sidan som segrade. Samtliga fem som valdes in i fullmäktige anser att vattenkraftverket ska byggas. Motståndare finns bara representerade bland ersättarna i kommunfullmäktige.

Turerna kring röstlängden gör nu att två kommuninvånare, Elías Svavar Kristinsson på Drangar och Ólafur Valsson i Kaupfélagshúsið i Norðurfjörður, har överklagat valresultatet. De hävdar enligt Morgunblaðið att röstlängden var ogiltig. Den presenterades inte på det sätt som lagen säger och inte heller annonserades fullmäktiges möten om röstlängden på rätt sätt.

Bristerna är enligt Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson så allvarliga att hela valet måste ogiltigförklaras. Bristerna i hanteringen av röstlängden gör att valets utgång kan ha påverkats.

Distriktspolismästaren Jónas Guðmundsson har nu utsett en nämnd bestående av tre jurister som ska ta ställning till överklagandet. De ska alltså avgöra om valet gick till på rätt sätt eller om det ska göras om.

Både Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson har offentligt tagit ställning mot kraftverksbygget. Elías Svavar Kristinsson har i ett remissvar kritiserat den del av den nya detaljplanen för området som gäller Seljanes. Där anser han inte att samrådet med markägarna varit tillräckligt för den väg som ska byggas fram till Hvalá. I kommentarer till artiklar på nätet har han beskrivit vattenkraftverket som "naturterrorism".

Ólafur Valsson flyttade till Árneshreppur i höstas för att ta över butiken i Norðurfjörður. Han var också en av de personer som motståndarsidan lade sina röster på i kommunalvalet. Stödet räckte dock inte för att han skulle bli invald i fullmäktige.

Eva Sigurbjörnsdóttir säger i Morgunblaðið att överklagandet kommer som en överraskning. Hon tvivlar inte på att valet gick rätt till. Hon säger också att hon hade hoppats att konflikterna skulle vara över eftersom förespråkare av kraftverksbygget fick majoritet i kommunalvalet.

Här kan du läsa mer om turerna kring kommunalvalet i Árneshreppur.