fredag 15 juni 2018

Nytt varningssystem för farliga vågor vid Reynisfjara

Efter dödsolyckorna på Reynisfjara lanserar nu Vegagerðin en vågprognos för populära turiststränder på den isländska sydkusten. När vågorna är ovanligt kraftiga kan myndigheter förbereda insatser så att besökare inte ger sig ut i vattnet. Det kan också bli aktuellt att införa ett varningssystem med blinkande ljus på stränderna.

De senaste åren har två dödsolyckor inträffat vid Reynisfjara. Ytterligare en lång rad olyckstillbud har inträffat. Trots varningar på stränderna är det många turister som ändå går nära vågorna. De kan ofta se ganska beskedliga ut - men då och då kommer vågor som går betydligt längre upp på stranden. Och strömmarna är så starka att de kan spola ut människor till havs.

Övervakning och information har hittills inte varit tillräckligt för att avskräcka turister från de förrädiska vågorna. Nu lanserar Vegagerðin ytterligare ett redskap för att informera om riskerna vid Reynisfjara, Víkurfjara och Kirkjufjara. Alla tre stränderna ligger strax väster om Vík í Mýrdal på den isländska sydkusten.

Dessa tre stränder finns nu med bland Vegagerðins områden för vågprognoser på grundbankar. Men det som skiljer dessa vågprognoser från de övriga är att de inte är avsedda för sjöfarten. I stället är de avsedda för besökare till stränderna.

Vågprognoserna kommer i praktiken fungera som ett varningssystem. Vid Reynisfjara, Víkurfjara och Kirkjufjara kommer det var tredje timme att lämnas nya prognoser för våghöjd och våglängd. Bägge är avgörande faktorer för hur farliga bränningarna är.

Prognosen görs på tio meters djup och gäller fyra dagar framåt. Tanken är att myndigheter och andra ska vara förberedda på särskilt farliga omständigheter på de tre stränderna. Vågprognosen gör att de får tid på sig att ordna tillsyn när vågorna är särskilt lömska.

På sikt kan vågprognosen komma att användas för ytterligare varningssystem på stränderna. Vegagerðin uppger att en mast som ska resas på Reynisfjara kan bli viktig för projektet. Myndighetens förslag är att det ska finnas röda blinkande ljus på stränderna. I takt med att faran ökar ska fler varningslampor lysa.

Arbetet finansieras genom ett projekt som syftar till att öka säkerheten på populära besöksmål.

Här kan du läsa mer om dödsolyckorna på Reynisfjara.