måndag 18 juni 2018

Överklagar valet i Dalabyggð efter tvist om namninsamlingFörsäljningen av den gamla skolan i Laugar orsakar politiskt kaos i Dalabyggð. Resultatet i kommunalvalet har nu överklagats av de tidigare ledamöterna i fullmäktige. Tvisten gäller en namninsamling med krav på en folkomröstning om försäljningen. Den har underkänts av de nya ledamöterna på grund av formaliteter.

Länge drev Dalabyggð en grundskola i Laugar i Sælingsdalur på västra Island. Sedan skolan lades ned har byggnaderna sedan 2005 genom Ungmennafélag Íslands använts till fritids- och friluftsaktiviteter för niondeklassare. Under somrarna fungerar Laugar som hotell.

I slutet av 2016 satte kommunen - som äger fastigheterna - ut Laugar till försäljning. Där ingår skolbyggnaden med inackorderingsrum, badhus, fyra bostadshus, idrottssal och en hotelldel med 20 rum.

Ett bud på 460 miljoner isländska kronor kom från bolaget Arnarlón. Men nästan hälften av affären skulle finansieras genom ett lån från kommunen till bolaget. Fastigheterna i Laugar skulle fungera som säkerhet för lånet - men kommunen skulle bara vara nummer tre i ordningen av fordringsägare.

Politikerna i fullmäktige ansåg inte att detta var tillräckligt. Deras uppfattning var att kommunen inte skulle finansiera köpet. De gillade dock att Arnarlón ville köpa fastigheterna för att driva ett året runt-hotell i Laugar.

I nya förhandlingar med Arnarlón kom det nya bud från bolaget. Fastigheten Sælingsdalstunga - där det planeras sommarstugor och golfbana - skulle inte inkluderas i affären. I stället skulle Arnarlón få förtur till att köpa marken. Därmed skulle prislappen sjunka till 405 miljoner. Samtidigt skulle kommunen bli andra fordringsägare i raden.

Politikerna i fullmäktige ansåg att detta var tillräckligt bra. Efter att först ha avslutat förhandlingarna med Arnarlón ville de nu genomföra affären med Arnarlón.

Planerna på en försäljning där kommunen lånade ut delar av köpesumman var inget som lockade många av kommuninvånarna. Det var 213 av 495 röstberättigade i Dalabyggð som skrev under en namninsamling mot planerna. De motsatte sig inte en försäljning av Laugar. Däremot ville de inte att kommunen skulle svara för något lån. Undertecknarna krävde en folkomröstning i frågan.

Namninsamlingen överlämnades till kommunfullmäktige den 24 maj. Det var två dagar före valet. Politikerna i fullmäktige skulle då hålla mandatperiodens sista möte. Där bestämde de att låta de politiker som skulle väljas in i fullmäktige i valet den 26 maj besluta i frågan.

Den som överlämnade namninsamlingen var Eyjólfur Ingvi Bjarnason. I kommunalvalet fick han 229 röster - vilket var flest av de sju som valdes in i fullmäktige. Inför valet hade han i ett öppet brev ifrågasatt hanteringen av frågan. På första mötet i fullmäktige valdes han också till kommunalråd. Ingen av de sju avgående ledamöterna fick nytt förtroende.

Men det visade sig inte vara det enda dokumentet som cirkulerade i Dalabyggð inför valet. Samtidigt ska många kommuninvånare fått möjlighet att titta på en lista med helt nya namn till fullmäktige. Där återfanns flera av de personer som varit tongivande i arbetet med namninsamlingen.

Avgående kommunalrådet Sveinn Pálsson dömde ut namninsamlingen. I ett pressmeddelande uppgavs det att insamlingen inte följt kommunallagens regler. Fullmäktige fick inte kännedom om den förrän den lämnades in. Alla invånare fick inte möjlighet att skriva under. Inte heller fanns det uppgifter om vilka som stod bakom den. Därför var den - och i förlängningen kravet på en folkomröstning - betydelselös.

Nu överklagas alltså valet i Dalabyggð av de tidigare ledamöterna i kommunfullmäktige. Överklagandet gäller namninsamlingen och listan med nya namn till fullmäktige. De tidigare ledamöterna vänder sig till kommunikations- och kommundepartementet för att få besked om de metoder som användes var korrekta.

I protokollet från mandatperiodens första möte i fullmäktige framgår att departementet kommer att undersöka turerna kring namninsamlingen. Frågan om själva valresultatet är däremot en fråga för justitiedepartementet. Där skickades ärendet i ett första steg vidare till sysslomannen i Vesturland.

De nyvalda politikerna i fullmäktige valde att inte ta ställning till försäljningen av Laugar vid det första mötet. Frågan ska i stället behandlas vid nästa möte.

Här kan du läsa mer om försäljningen av Laugar.