måndag 18 juni 2018

Splittring på Västmannaöarna kan hota regeringen

Självständighetspartiets splittring på Västmannaöarna kan bli ett rikspolitiskt problem. Om partiet skulle straffa alltingsledamoten Páll Magnússon finns en risk att regeringens majoritet i alltinget krymper till minsta möjliga. Samtidigt står det klart att partiets överklagande av valresultatet inte får gehör.

Efter tolv år med egen majoritet och Elliði Vignisson som kommunchef förlorade Självständighetspartiet makten på Västmannaöarna. Partiet blev visserligen störst i kommunalvalet - men utbrytningen För Hemön fick lika många mandat och kunde bilda majoritet med vågmästarpartiet Ölistan.

Ny kommunchef blir Íris Róbertsdóttir. Hon toppade För Hemöns lista i valet, men har suttit i alltinget för Självständighetspartiet och är fortfarande medlem i partiet. Ytterligare elva personer på För Hemöns lista är medlemmar i Självständighetspartiet.

Splittringen uppstod efter internt missnöje med Elliði Vignisson. Utbrytningen blev ett faktum när han först sade sig vara för ett provval för att bestämma vilka som skulle kandidera för Självständighetspartiet i valet. Ett sådant beslut revs dock upp och Elliði Vignisson röstade då själv mot ett provval.

Redan före valet började konflikten på Västmannaöarna att sprida sig till det isländska fastlandet. Páll Magnússon, som var Självständighetspartiets toppkandidat till alltinget på listan i den södra valkretsen. sade till Eyjafréttir att han inte ville uttala sig om kommunpolitiken. Ásmundur Friðriksson, tvåan på listan, beklagade splittringen men gav ändå sitt stöd till Självständighetspartiet.

Páll Magnússon har starka band till Íris Róbertsdóttir. De har till exempel tillsammans suttit i idrottsföreningen ÍBV:s styrelse. Vissa betraktade hans tystnad under valrörelsen inte bara som ett svek - utan som ett direkt stöd till För Hemön.

Själv har Páll Magnússon förnekat att han på något skulle ha motarbetat Självständighetspartiet i kommunalvalet. Han berättar i RÚV om rykten som bland annat gäller hur han förtidsröstade i valet. Han befann sig på fastlandet och besökte en tandläkare. Eftersom tandläkaren, som var från Västmannaöarna, skulle resa dit bad han henne att ta med den egna förtidsrösten. Tandläkaren var dessutom nära släkt med För Hemöns toppkandidat. Vissa tog det som intäkt för att Páll Magnússon skulle ha röstat på För Hemön i stället för Självständighetspartiet.

Nyligen petades Páll Magnússon från Självständighetspartiets representantskap på Västmannaöarna. I ett uttalande talades det om "exempellöst beteende" och "totalt misstroende".

I normala fall hade Páll Magnússons agerande kunnat leda till direkta konsekvenser. Men partiledningen har en besvärlig situation att hantera. I förlängningen gäller den regeringens förutsättningar att överleva hela mandatperioden.

Västmannaöarna är sedan länge ett av Självständighetspartiets starkaste fästen. Där finns också några av landets starkaste fiskerederier. De ger inte bara bidrag till partiet utan är också politiskt inflytelserika. Dessutom finansierar några av dem utgivningen av Morgunblaðið, den förlusttyngda dagstidningen som på ledarsidan sympatiserar med såväl Självständighetspartiet som jättarna inom fiskeindustrins krav.

Regeringen - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - har i dag 35 av 63 ledamöter i alltinget. Gröna vänsterns Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir är dock något av politiska vildar eftersom de inte ställde sig bakom regeringssamarbetet. De har också aviserat att de kan komma att gå emot regeringens politik.

Utan Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir krymper majoriteten till 33 av 63 ledamöter. Och utan Páll Magnússon skulle den minska till minsta möjliga, nämligen 32 av 63 mandat.

Just denna knappa majoritet hänvisade Framstegspartiets ledare Sigurður Ingi Jóhannsson till när han lämnade förhandlingarna om en vänster- och mittenregering ihop med Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Piratpartiet och Renässans. Nu kan alltså den sittande regeringen hamna i en liknande situation.

Páll Magnússon har två val i följd varit mycket missnöjd med att inte ha fått någon ministerpost. Han fick dock uppdraget som ordförande i alltingets allmänna- och utbildningsnämnd. Ett tänkbart straff skulle vara att peta honom från ordförandeposten. Men det är tveksamt om partiledningen skulle våga sig på ett sådant ingripande.

Hade omständigheterna varit annorlunda hade det varit ett sätt att markera mot Páll Magnússon. Frågan är om partiledningen har råd att riskera att mista en ledamot - om han skulle bli politisk vilde - från regeringssamarbetet och dessutom fördjupa konflikten i en av Självständighetspartiets viktigaste kommuner.

Situationen på Västmannaöarna kommer heller inte att förändras. Självständighetspartiet överklagade valresultatet med hänvisning till en röst som publicerats i sociala medier - vilket är olagligt - och fyra röster som anlände till vallokalen 20 sekunder för sent. I valet var Självständighetspartiet bara sex röster från fortsatt egen majoritet.

Men sysslomannen har avslagit överklagandet. Partiet har dock möjlighet att överklaga det beslutet till justitiedepartementet.

Lokala partiföreträdare väntas inom kort träffa partiledningen för att diskutera frågan. Jarl Sigurgeirsson, ordförande för partiets representantskap på Västmannaöarna, säger i Fréttablaðið att han inte räknar med någon snabb lösning på konflikten:
"Jag ser det inte framför mig. Det är människor som har grundat ett annat parti."
Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, säger i Fréttablaðið att splittringen på Västmannaöarna inte bara kan skyllas på en enda person. Han anser att Självständighetspartiet ska vara så brett att olika åsikter ryms:
"Problemet är att han inte stödde partiet i valet och det får stora efterräkningar. ... Det förändrar dock inte att oavsett om man är nöjd eller missnöjd med Elliði så om man är alltingsledamot för partiet så stödjer du partiet och inte någon utbrytning ur det."
Här kan du läsa mer om splittringen inom Självständighetspartiet på Västmannaöarna.