onsdag 27 juni 2018

Svagt stöd för de tre partierna i Islands regering

Självständighetspartiet sjunker till den lägsta nivån hos MMR på åtta månader. Det är nu bara 21,6 procent som sympatiserar med partiet. Men även de två övriga regeringspartierna - Gröna vänstern och Framstegspartiet - kämpar mot svaga opinionssiffror. Mätningens vinnare är Folkets parti. Samtidigt är Ljus framtid i praktiken utraderat från den politiska kartan.

För fyra år sedan nådde Ljus framtid toppen i opinionen med 21,8 procent hos MMR. Avståndet upp till Självständighetspartiet - landets största parti - var inte större än att det låg inom den statistiska felmarginalen.

Sedan dess har Ljus framtid i det närmaste kollapsat. I alltingsvalet i oktober 2017 valde fem av sex väljare som röstat på partiet bara ett år tidigare att lägga sin röst på något annat parti. Ljus framtid backade då med 5,94 procentenheter till 1,22 procent och miste samtliga mandat i alltinget.

Nu har det gått åtta månader sedan alltingsvalet. Och läget är ännu dystrare nu. Inte i en enda isländsk kommun ställde Ljus framtid upp med en egen lista i kommunalvalen i maj i år. Avhoppen har varit många och det partiarbete som finns kvar präglas av interna konflikter.

Inget pekar i dagsläget på att Ljus framtid har några utsikter att åter bli en politisk kraft att räkna med. I MMR:s senaste mätning är stödet för partiet rekordlåga 0,1 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med den väljarbarometer som gjordes för en månad sedan.

Men Ljus framtid är inte det enda partiet som kämpar mot svaga opinionssiffror. Självständighetspartiet backar till 21,6 procent, en nedgång med 2,1 procentenheter. Väljarstödet är nu det lägsta på åtta månader.

De två övriga regeringspartierna - Gröna vänstern och Framstegspartiet - brottas även de med låga opinionssiffror. Gröna vänstern ökar med 0,7 procentenheter till 12,7 procent medan Framstegspartiet minskar med 0,6 procentenheter till 9,5 procent.

Socialdemokraterna behåller ställningen som näst största parti och största oppositionsparti. Partiet får nu 15,1 procent, en ökning med 0,5 procentenheter. Tredje största parti är Piratpartiet med 14,3 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter.

Ytterligare tre partiet klarar femprocentsspärren till alltinget. Centerpartiet får 10,6 procent, en tillbakagång med 0,8 procentenheter. Folkets parti är mätningens vinnare och ökar med 2,6 procentenheter till 8,2 procent. Renässans backar med 1,3 procentenheter till 5,8 procent.

Utanför alltinget finns Gryning med 0,2 procent - en nedgång med 0,2 procentenheter - och Folkfronten med 0,1 procent, en minskning med 1 procentenhet.

Största parti nedanför femprocentsspärren är dock sannolikt Islands socialistparti. Stödet för partiet särredovisas dock inte av MMR, men övriga partier får 1,8 procent - vilket är den högsta nivån på ett år.

Efter att ha förlorat stöd i varje mätning sedan trepartikoalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet tog makten har raset för regeringen stoppats. Det är 50,1 procent som ställer sig bakom regeringen, en uppgång med 0,3 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.