måndag 16 juli 2018

Aktivitet i Öræfajökull typisk för vulkan på väg mot utbrott

Öræfajökull expanderar när ny magma strömmar in i vulkanens magmakammare, jordskalven fortsätter och geotermisk aktivitet finns nära ytan. Allt detta är tecken som kan tyda på att Öræfajökull är på väg mot ett utbrott. Översvämningar, vulkanaska och giftiga vulkangaser är sannolika konsekvenser vid ett utbrott.

I två års tid har aktiviteten i Öræfajökull varit betydligt mer intensiv än vanligt. Aktiviteten är typisk för en vulkan som är på väg mot ett utbrott. Det fastslår Almannavarnir efter samråd med experter från Háskóli Íslands, Veðurstofa Íslands och Íslenskar orkurannsóknir.

Det är nu åtta månader sedan beredskapen höjdes vid Öræfajökull. Den analys som gjorts av läget och av tänkbar utveckling och konsekvenser gör att den sannolikt kommer att upprätthållas.

Öræfajökull fortsätter att expandera. Förklaringen anses vara magma som på stora djup strömmar in i vulkanens magmakammare. Expansionens omfattning tyder på att ungefär 10 miljoner kubikmeter magma har kommit in i systemet. Det är ungefär lika mycket magma som flödade in i Eyjafjallajökulls magmakammare före 2010 års utbrott.

Nära ytan finns ett geotermiskt aktivt område. Här har aktiviteten minskat sedan årsskiftet, men Öræfajökull har ändå fortsatt expandera i samma takt. Att jordvärme finns så nära ytan är typiskt för isländska centralvulkaner.

Samtidigt fortsätter också jordskalven i Öræfajökull. De skalv som sker på större djup sker troligtvis i samband med att magma rör sig uppåt i berget. Än så länge tyder dock inget på att magma skulle vara nära ytan.

Allt detta är enligt analysen kännetecken för en vulkan som närmar sig ett utbrott. Men när ett sådant kan komma är omöjligt att förutsäga. Nästan lika svårt är det att förutsäga storleken på ett eventuellt utbrott. Sett till dagsläget är det troligare med ett mindre eller medelstort utbrott - ungefär som Öræfajökulls senaste utbrott 1727 - än jätteutbrottet 1362.

Men det behöver inte sluta med något utbrott. En annan tänkbar utveckling är att jordvärmen orsakar översvämningar och sprider giftiga vulkangaser.

Enorma översvämningar kan bli konsekvensen av ett utbrott eftersom vulkanen ligger under en glaciär. Om utbrottet tar sig igenom Öræfajökulls istäcke kan utvecklingen bli explosiv och vulkanaska spridas över stora områden. Även här är giftiga vulkangaser en risk.

En rad säkerhetsåtgärder har redan vidtagits. Förutom förhöjd beredskap har det tagits fram en utrymningsplan för området och invånare samt turismföretagare har informerats om läget. Nya möten ska hållas i september för att rapportera om utvecklingen. Ny mätutrustning har placerats i området. Dessutom har mobiloperatörer arbetat med att förbättra täckningen.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.