fredag 27 juli 2018

Årets jakt på vikval är redan över efter sex skjutna djur

Bara sex vikvalar har skjutits i sommar - och fler kommer det inte att bli trots att den totala kvoten är 262 djur. Jakten är enligt Morgunblaðið nu för kostsam för att den ska kunna löna sig för rederiet IP Útgerð. Det är den zon i Faxaflói där enbart valskådning är tillåten som gör att jakten på val måste sked längre ut till havs.

Förra sommaren sköts bara sjutton vikvalar under jaktsäsongen. För att möta efterfrågan på kött från vikval importerade därför rederiet IP Útgerð kött från Norge. Det räknar vd:n Gunnar Bergmann Jónsson med att behöva göra även i år.

Hittills har bara sex vikvalar skjutits sedan jakten började i juni. Inte en enda gång under juli har valfångstbåten Hrafnreyður KÓ-100 lämnat hamnen i Hafnarfjörður. Skälet är att jakten inte längre lönar sig.

Förklaringen är den kraftigt utökade zonen i Faxaflói där valfångst är förbjuden. Gunnar Bergmann Jónsson säger i Morgunblaðið att det fredade området gör att de måste segla längre ut till havs. Avstånden är nu så stora att IP Útgerð inte längre kan göra dagsturer. Därför krävs fler anställda ombord:
"Vi behöver gå mycket längre ut än tidigare. För att kunna göra det behöver vi fler personer med yrkesbevis ombord och det ökar kostnaden."
Andra bekymmer för rederiet har varit ogynnsamma väderförhållanden och ökade bränslekostnader.

Årets fångstkvot är 217 djur. IP Útgerð får dessutom jaga en femtedel av den vikvalskvot som inte utnyttjades förra sommaren. Det totala antalet djur som får skjutas är alltså 262. Efterfrågan på vikval är inte i närheten av att vara så stor. Men rederiet hade förmodligen inte haft några större problem att sälja köttet från ett femtiotal vikvalar.

Sedan 2009 har - årets jaktsäsong exkluderad - sammanlagt 402 vikvalar skjutits. Det största antalet jagades just 2009 då 81 djur sköts. Färst vikvalar jagades 2017.

De senaste åren har en rad förändringar gjorts av den zon i Faxaflói där valjakt inte är tillåten. Beroende på olika ministrars inställning till valfångst har den utökats eller minskats. Gunnar Bergmann Jónsson säger i Morgunblaðið att det är svårt att bedriva långsiktig verksamhet när förutsättningarna ständigt förändras:
"Det är svårt att leka tafatt med varje minister som kommer till departementet. Det är tröttsamt att alltid simma mot strömmen."
Att jakten nu är över har fått Gunnar Bergmann Jónsson att börja fundera på andra användningsområden för Hrafnreyður KÓ-100. Han uppger i Morgunblaðið att han bland annat överväger möjligheterna att i stället utrusta båten med redskap för att fiska skaldjur eller sjögurka.

Här kan du läsa mer om årets jakt på vikval.