måndag 30 juli 2018

Bron vid Jökulsárlón får trafikljus till hösten

Trafikljus ska vara på plats vid bron vid Jökulsárlón till hösten. Dessutom ska vägbanan höjas för att skapa bättre sikt. Åtgärderna är ett sätt att försöka förbättra trafiksituationen vid den hårt trafikerade enfiliga bron vid en av landets största turistattraktioner. Kostnaden kan bli upp till 65 miljoner isländska kronor. Det rapporterar Vísir.

Längs ringvägen runt Island finns 39 enfiliga broar. Nästan samtliga av dem finns på sydkusten. På sträckan mellan Höfn och Reyðarfjörður är de enfiliga broarna 17 och mellan Höfn och Kirkjubæjarklaustur är de 19. En av de senare är bron vid Jökulsárlón.

Trafiken över bron har ökat kraftigt de senaste åren. Sommaren 2016 var antalet bilar 1 690 och under vintern 1 000 bilar.

Men det är inte bara det faktum att bron är enfilig och hårt trafikerad som gör den besvärlig. Bron ligger betydligt högre än uppfarterna på bron. Det gör det svårt att upptäcka mötande trafik innan en bilist själv befinner sig uppe på bron. Dessutom får många turister - trots trafiken - idén att stanna mitt på bron för att fotografera Jökulsárlón.

Vegagerðins mål är att bygga bort alla enfiliga broar från vägar som används av mer än 200 fordon om dagen. Bron vid Jökulsárlón är svår att bygga bort. Utöver höga kostnader förändrar sig denna del av kusten mycket snabbt. Glaciärlagunen Jökulsárlón växer ständigt samtidigt som Vatnajökull smälter.

Redan till hösten ska dock trafiksituationen vid bron över Jökulsárlón förbättras. Vegagerðin kommer att sätta upp trafikljus vid bron. Det blir de första trafikljusen längs ringvägen utanför tätorter.

Dessutom ska backkrönet med skymd sikt byggas bort. Vägen på bägge sidor om bron ska höjas längs en 150 meter lång sträcka. Åtgärden ska förbättra sikten.

Den totala kostnaden beräknas till omkring 65 miljoner isländska kronor, rapporterar Vísir.