måndag 16 juli 2018

Dagens citat

"83 procent av studenterna har avsevärda problem med att engelskan kommer in, det vill säga att läsningen är helt och hållet på engelska men tentamen, bedömningen, är på isländska. ... Det är ett stort gap däremellan och människor inser inte att det där inte används samma engelska som på Facebook."

Hafdís Ingvarsdóttir, professor emeritus vid Háskóli Íslands, i Vísir om kurslitteratur på engelska i isländska högskolor och universitet.