tisdag 17 juli 2018

Dagens citat

"Det som är intressant med Kalle-tidningarna och serier i allmänhet är att de utgör något slags mellansteg mellan talspråk och skriftspråk. ... På så sätt lärde sig de som läste Kalle ett annat slags ordförråd."

Auður Hauksdóttir, professor i danska vid Háskóli Íslands, i RÚV om Kalle Ankas betydelse för unga islänningars kunskaper i danska - en serie som länge lästes översatt till just danska i stället för isländska.