fredag 27 juli 2018

Dagens citat

"Som jag många gånger försökt påpeka är det den talman som det danska tinget har valt som bjöds in - inte en individ och än mindre en individ på grund av vissa åsikter. För knappt ett år sedan var det ju inte helt klart vem som då skulle inneha ämbetet när det väl blev dags. ... Jag undanber mig därför att det försöks dra någon tråd från de åsikter som Pia Kjærsgaard torgförde när hon aktivt deltog i den danska politiska debatten till mina (jag är verkligen ingen beundrare av hennes åsikter och har aldrig varit)."

Steingrímur J. Sigfússon, talman i alltinget, skriver i Vísir om att bjuda in Pia Kjærsgaard till firandet av hundraårsdagen av tecknandet av unionsavtalet med Danmark på Þingvellir - läs mer här.