onsdag 4 juli 2018

Föreslår sex dagars jakt på lunnefågel på Västmannaöarna

Sex dagars jakt på lunnefågel på Västmannaöarna är förslaget från kommunens miljö- och stadsplaneringsråd. Om fullmäktige tar samma beslut betyder det att årets jaktperiod blir dubbelt så lång som de tre senaste åren. Återväxten av lunnefågel ser ut att kunna bli bättre i år - men inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen.

Isländsk lag säger att det är tillåtet att jaga lunnefågel mellan 1 juli och 15 augusti. De senaste åren har jakten varit betydligt mindre än så på Västmannaöarna. Sedan 2015 har bara tre dagars jakt tillåtits av kommunen.

Skälet till den begränsade jakten är att beståndet av lunnefågel på Västmannaöarna står inför en kollaps. I över ett årtionde har återväxten varit mycket svag. Anledningen är att födan inte räcker till för både ungar och vuxna fåglar.

I år ser det något bättre ut på Västmannaöarna. Det har kommit rapporter om större mängder havstobis - den art som är lunnefågelns huvudsakliga föda - i havet runt ögruppen. En första kartläggning av häckningsplatserna visar också att fler hålor är bebodda än förra sommaren. Det kan i sin tur borga för bättre återväxt.

Exakt hur återväxten blir är dock alltjämt osäkert. Om födan är otillräcklig är det vanligt att häckande fåglar helt enkelt överger äggen. Dessutom har häckningssäsongen förskjutits och allt fler ungar kläcks under sensommaren.

Men i år föreslår alltså kommunens miljö- och stadsplaneringsråd sex dagars jakt mellan 10 och 15 augusti. Att valet faller på jaktperiodens sista dagar beror på att häckningsperioden då går mot sitt slut.

Rådet anser att det är viktigt att begränsa jakten eftersom återväxten är svag. Samtidigt vill rådet inte stoppa jakten. Att tillåta några dagars jakt är enligt rådet ett sätt att bevara såväl jaktkulturen som traditioner på de obebodda öarna. Jakten är ofta det tillfälle på året då de olika jaktföreningarna utför underhåll på jaktstugor samt andra byggnader och annan utrustning på småöarna.

Samtidigt uppmanar rådet jaktföreningarna att bedriva årets jakt med måttfullhet.

Här kan du läsa mer om situationen för lunnefågeln.