torsdag 26 juli 2018

Fyra av tio invånare har kommunuppdrag i Árneshreppur

Fyra av tio invånare i Árneshreppur har förtroendeuppdrag i kommunen. När fullmäktige nyligen utsåg ledamöter och ersättare i nämnder  och andra representanter valdes totalt arton olika personer. Kommunen har bara 46 invånare. Det är också i Árneshreppur som var nionde kommuninvånare sitter i fullmäktige.

Med 46 invånare är Árneshreppur Islands minsta kommun. Inför vårens kommunalval uppstod en djup spricka mellan anhängare av och motståndare till bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá. Just före valet skrev sig arton personer i kommunen - något som hade gett dem rösträtt och därmed möjlighet att påverka valutgången.

Men sexton av de arton folkbokföringsflyttarna underkändes. De besluten har nu blivit föremål för överklaganden. Att dessa sexton inte fick rösträtt i kommunen gjorde att samtliga fem ledamöter som invaldes i fullmäktige tillhörde ja-sidan i kraftverksfrågan.

De fem som valdes in i fullmäktige fick som lägst 23 röster. Från motståndarsidan var det högsta antalet röster nitton.

Motståndarna har alltså ingen företrädare i fullmäktige. Ändå är det inte i någon annan isländsk kommun som invånarna proportionellt är så väl representerade. Kommunallagen säger att fullmäktige måste bestå av minst fem ledamöter. I Árneshreppur innebär det att 11 procent av invånarna sitter i fullmäktige.

I Árneshreppur går det alltså en folkvald på var nionde invånare. Som jämförelse går det i Reykjavík över 5 000 invånare på varje ledamot i fullmäktige.

Inte i någon annan isländsk kommun är det heller lika stor andel av invånarna som har kommunala förtroendeuppdrag. Nyligen utsåg fullmäktige ledamöter och ersättare i olika kommunala nämnder samt andra representanter. Uppdragen fördelades mellan arton olika personer. Det betyder att 39 procent av invånarna i Árneshreppur har minst ett kommunalt förtroendeuppdrag.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Árneshreppur.