torsdag 19 juli 2018

Import av hund till Island stoppad - nekas skadestånd

En lettisk hundägare fick inte bara vända hem från Island utan att få föra in hunden i landet. Hundägaren får heller inte rätt efter att ha överklagat Matvælastofnuns beslut till näringsdepartementet. Enligt departementet gjorde myndigheten rätt som stoppade importen. Ägaren kan nämligen ha sökt tillstånd för en hund - men försökt importera en annan.

Den 12 juni 2017 landade en lettisk hundägare på flygplatsen i Keflavík. Med på resan fanns en tik av rasen whippet. Ägaren hade tidigare sökt och fått tillstånd för importen. Innan avfärd skickade ägaren bland annat nödvändiga intyg över vaccinationer och sjukdomar.

Men vid ankomsten till Keflavík upptäcktes ett problem direkt i karantänstationen. Hundens chipp stämde nämligen inte överens med den märkning som fanns på all annan dokumentation.

Ägaren kontaktade både uppfödaren och den veterinär som tagit fram alla dokument inför importen. Veterinären försäkrade att dokumentationen faktiskt gällde den hund som nu fanns på flygplatsen i Keflavík. Förklaringen till att chippet inte överensstämde med registret skulle kunna förklaras av en förväxling med ett syskon från samma kull vid märkningstillfället.

Matvælastofnun ansåg att det fanns en risk att mannen sökt tillstånd för att importera en hund, men därefter ha fört med sig en annan hund till Island. Bristerna gjorde att hunden inte kunde föras in i landet. Ägaren fick ett dygn på sig att återvända till Lettland. Under hela tiden fick hunden vistas på karantänstationen.

Hundägaren överklagade myndighetens beslut till näringsdepartementet. Ägaren hävdade att Matvælastofnuns agerande var oproportionerligt och att situationen hade kunnat lösas på ett annat sätt. Ägaren krävde därför också skadestånd från myndigheten och isländska staten.

Departementet anser att Matvælastofnun agerat korrekt. Villkoren för importen var inte uppfyllda. Därför kunde inte införseln beviljas. Det är hundägarens ansvar att se till så att all dokumentation är korrekt och tillgänglig. Enligt näringsdepartementet ska införsel stoppas om det råder minsta tvivel. Annars riskerar smittsamma sjukdomar att föras in i landet.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.