fredag 27 juli 2018

Inga Sæland: Feminismen på Island har blivit extrem

Feminismen har förvandlats till en extrem ideologi som bara minoritetsgrupper står bakom. Det hävdar Inga Sæland, ledare för Folkets parti, i DV. Isländska kvinnor har enligt Inga Sæland inte mycket att bekymra sig för. Hon säger sig oroas mer över pojkars sämre resultat i skolan och över att färre män fortsätter till högskola.

Nyligen fick Davíð Snær Jónsson lämna uppdraget som ordförande för Samband íslenskra framhaldsskólanema, en organisation för gymnasieelever. Han har länge varit omstridd i föreningen. När han tvingades bort var det efter att han dömt ut obligatorisk undervisning i genusvetenskap som en marxistisk lära.

Han får nu stöd av Inga Sæland, ordförande för Folkets parti. Visserligen har partiet inte tagit ställning i frågan om genusvetenskap som ett ämne på gymnasiet. Men hon säger till DV att hon anser att feminismen i vissa aspekter har gått för långt. I stället för att handla om jämställdhet mellan könen hävdar hon att rörelsen tagits över av personer med extrema åsikter:
"Vi har gjort en saltomortal när det gäller kvinnors ställning. Situationen har totalförändrats de senaste tjugo åren. Vi ser att kvinnor är i majoritet när det kommer till högskoleutbildning medan pojkar sitter kvar på grundskolenivå i skolsystemet när det gäller läsning och de ger upp studierna i högre grad. Jag är därför mer bekymra av pojkars situation. Vi kvinnor har inte mycket att klaga över. Vi tjejer kan absolut vara nöjda."
Här kan du läsa mer om Inga Sæland och Folkets parti.