lördag 21 juli 2018

Kött från skjuten blåvalskorsning går inte på export

Foto: Hard to Port
Köttet från den blåvalskorsning som nyligen sköts utanför Faxaflói kommer inte att gå på export. Det säger Kristján Loftsson, vd för Hvalur, i Morgunblaðið. Trots att det inte var olagligt att jaga en korsning av blåval och sillval är det tveksamt om köttet skulle få säljas till utlandet. Sådan handel skulle kunna bryta mot Cites-konventionen.

Den tjugoandra valen som sköts av Hvalur i år blev föremål för internationell uppmärksamhet. Utländska experter hävdade att det kunde röra sig om en blåval. Isländska myndigheter liksom Hvalurs vd Kristján Loftsson ansåg däremot att utseendet tydde på att det rörde sig om en korsning mellan blåval och sillval.

Hafrannsóknastofnuns dna-test av djuret visade att det var en korsning mellan de två arterna. Modern var blåval och fadern sillval. Eftersom isländsk lag inte säger något om ett förbud mot jakt på korsningar kommer myndigheterna inte att utreda händelsen vidare.

Blåvalskorsningen styckades på samma sätt som de sillvalar som landats vid valfångststationen i Hvalfjörður. Djuret bedöms ha vägt mellan 60 och 80 ton.

De senaste åren har Japan varit den enda exportmarknaden för kött från sillval. Men köttet från blåvalskorsningen kommer inte att säljas till utlandet. Det säger Kristján Loftsson i Morgunblaðið:
"Det planeras inte att exportera köttet utomlands."
Även om det inte var olagligt att skjuta djuret är det tveksamt om det hade varit tillåtet att exportera köttet. Både Island och Japan har anslutit sig till Cites-konventionen som förbjuder handel med utrotningshotade arter som blåval.

En sådan fråga skulle enligt Vísir kunna hamna hos Fiskistofa. Företrädare för myndigheten uppger att export till Japan inte skulle vara tillåten. Däremot skulle kött från blåvalskorsningen kunna säljas till något land som inte anslutit sig till Cites-konventionen.

Eyþór Björnsson, generaldirektör för Fiskistofa, säger i Morgunblaðið att myndigheten inte ansvarar för något beslut om export är tillåten eller inte. I stället blir det upp till myndigheterna i mottagarlandet att avgöra om kött från blåvalskorsningen får föras in eller inte.

Här kan du läsa mer om den skjutna blåvalskorsningen.