söndag 29 juli 2018

Lägsta fertiliteten i Islands historia

Fruktsamheten på Island har aldrig tidigare varit så låg som under 2017. Isländska kvinnor föder nu i snitt 1,71 barn. Det är det lägsta antalet sedan det 1853 började föras statistik över fertiliteten. Förstföderskorna fortsätter att bli allt äldre. Jämfört med övriga Europa är det också vanligare på Island att barn föds utanför äktenskapet. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Under 2017 föddes 4 071 barn på Island, vilket var en ökning från 2016 då antalet nyfödda var 4 034 barn. Av de barn som kom till världen förra året var 2 112 pojkar och 1 959 flickor.

I snitt föder nu varje isländsk kvinna 1,71 barn. Under 2016 var motsvarande siffra 1,75 barn. Fertiliteten är nu den lägsta i landets historia. När det 1853 började föras statistik över fruktsamheten födde varje kvinna 5,66 barn. Toppen nåddes 1858 med 5,69 barn per kvinna.

Länge var fertiliteten strax över två barn per kvinna - vilket också är den nivå som behövs för att inte invånarantalet ska minska. Jämfört med övriga Europa har fruktsamheten på Island också varit något högre. Inom EU visar statistik som gäller 2016 att varje kvinna föder 1,6 barn.

Den genomsnittliga isländska förstföderskan är nu 27,8 år. Så hög har inte medelåldern varit sedan statistiken började föras 1961. Lägst var den 1966. Då fick den genomsnittliga kvinnan sitt första barn vid 21,1 års ålder.

Under 2017 föddes 28,8 procent av isländska barn inom äktenskapet. Det är en lägre andel än i något av de 28 EU-länderna. Vidare var det 14,8 procent av mödrarna som inte bodde ihop med fadern medan 56,4 procent av barnen föddes av kvinnor som bodde ihop med fadern utan att vara gift.

Här kan du läsa mer om barnafödandet på Island.