tisdag 3 juli 2018

Massdöd bland fåglar efter utsläpp av fiskleverolja

Två ton fiskleverolja forsade rakt ut i hamnen i Fáskrúðsfjörður i lördags när Loðnuvinnslan glömde att stänga av en kran. Ett stort antal fåglar har dött efter att ha hamnat i fiskleveroljan. Det är framför allt ejderungar som har drabbats. Loðnuvinnslan har försökt få bort fiskleveroljan genom att använda soda.

Det var i lördags som olyckan inträffade i hamnen i Fáskrúðsfjörður på östra Island. I samband med att Loðnuvinnslan lastade fiskleverolja på ett fartyg missade personalen att stänga kranen helt och hållet. Innan misstaget upptäcktes hann två ton fiskleverolja strömma ut i vattnet.

Fiskleveroljan spred sig snabbt i fjorden. Småbåtshamnen och stränderna tillhörde de områden som snart täcktes av oljan.

När utsläppet uppdagades använde Loðnuvinnslan soda för att lösa upp fiskleveroljan och få den att sjunka till botten. Då var det dock redan för sent. Snart hittades mängder av döda fåglar i hamnområdet.

Drabbades gjorde främst ejderhonor och deras ungar. Allra värst drabbades ungarna. Guðmundur Jakobsson säger till RÚV att det nu knappt syns till några levande ejderungar i Fáskrúðsfjörður.

Guðmundur Jakobsson försökte själv rädda ejderungar som fått fjädrarna täckta av fiskleverolja. Han gjorde det genom att fylla skottkärror med vatten. Där tvättade han fjädrarna rena från oljan med hjälp av tvål.

Fabrikschefen Magnús Ásgrímsson säger till RÚV att det rör sig om ett misstag från Loðnuvinnslans sida. Efter att misstaget upptäckts följde företaget den beredskapsplan som finns för denna typ av olyckor.

Händelsen har anmälts till polisen och miljömyndigheten Umhverfisstofnun. De utreder nu olyckan.

Det är inte första gången som en liknande olycka inträffar i Fáskrúðsfjörður. I september förra året täcktes stränderna enligt Aust också av fiskleverolja. Ingen visste då om oljan kom från Loðnuvinnslan.

Då rörde det sig sannolikt om ett mindre utsläpp. Även om ejdern håller till i Fáskrúðsfjörður hela året är hösten inte en lika kritisk period för fågellivet eftersom ungarna hunnit växa till sig och därmed inte är lika känsliga för denna typ av föroreningar.