onsdag 25 juli 2018

Nu införs parkeringsavgifter vid kyrkan i Skálholt

I september införs parkeringsavgifter vid kyrkan i Skálholt. Kostnaden för större bussar blir 3 000 isländska kronor och 1 500 för mindre bussar. Priset för personbilar är ännu inte bestämt. I avgiften ingår möjligheten att gå på toaletten och inträde till utställningen i kyrkan i Skálholt. Det uppger Morgunblaðið.

Kyrkan i Skálholt besöks året runt av mängder av turister. Ett stopp i Skálholt ingår till exempel i många bussturer längs den så kallade gyllene cirkeln. Hittills har det varit gratis att besöka kyrkan. Det är bara den som vill se den lilla utställningen i kyrkan som behöver betala.

Skälet till att så många stannar i Skálholt är att kyrkan är historiskt intressant. Den kyrka som i dag står i Skálholt invigdes 1963. Det är den tolfte på samma plats. Mellan 1056 och 1785 var Skálholt ett biskopssäte. Här halshöggs också 1550 biskopen Jón Arason från Hólar. Händelsen utgjorde slutpunkten i reformationen på Island.

Dagens kyrka är ritad av Hörður Bjarnason. Mest känd är den kanske för altartavlan i mosaik av konstnären Nína Tryggvadóttir.

Den senaste tiden har kyrkan i Skálholt genomgått omfattande renovering. Behovet uppstod bland annat på grund av de stora jordskalv som skedde i området 2000 och 2008 som orsakade sprickor i byggnaden.

Nína Tryggvadóttirs altartavla har restaurerats. Arbetet med att renovera Gerður Helgadóttirs glasmålningar på kyrkfönstren pågår. Fönstren har i omgångar skickats till den tyska tillverkaren för restaurering - ett jobb som kostat omkring 70 miljoner isländska kronor.

Skálholt är fortfarande en plats av stor betydelse för den isländska statskyrkan. Här finns en biskop som har rätt viga präster och biskopar i ämbetet. Det är Kristján Björnsson som innehar ämbetet. Han vigdes i Skálholt i söndags av biskop Agnes M. Sigurðardóttir. Samtidigt gav hon Skógræktarfélag Íslands 230 hektar mark i området för plantering av träd.

Kristján Björnsson får dock - till skillnad från företrädaren Kristján Valur Ingólfsson - inte flytta in i biskopens bostad i Skálholt. Den ska byggas om till ett besökscentrum. Han får i stället bosätta sig i en av de andra byggnaderna som kyrkan äger i Skálholt.

En annan förändring i Skálholt är alltså att parkeringsavgifter införs med start i september. Priset blir enligt Morgunblaðið 3 000 isländska kronor för större bussar och 1 500 kronor för mindre bussar. Avgiften för personbilar är ännu inte bestämd.

Intäkterna ska användas till att förbättra servicen för besökare. I avgiften ingår möjligheten till toalettbesök och inträde till den lilla utställning som finns i kyrkan.

Här kan du läsa mer om kyrkan i Skálholt.