måndag 16 juli 2018

Okänd son får rätt till hela arvet från fadern

Två år efter en mans bortgång ogiltigförklaras hans testamente. Arvet värt 97 miljoner isländska kronor går nu till mannens enda barn, en 67-årig man. Att det var hans son fastställdes genom dna-test efter mannens bortgång. I rätten kunde de tio arvingarna i testamentet styrka att mannen känt till att han hade en son.

För två år sedan avled en äldre man bosatt på västra Island. Han var inte gift och var heller inte registrerad som far till något barn. Därför fördelades arvet mellan de tio personer som nämndes i det testamente som mannen skrev 2004.

Efter mannens bortgång begärde en man född 1951 att ett dna-test skulle genomföras för att fastställa om han var son till den avlidne. Testet visade att han var mannens son. I folkbokföringen ändrades uppgifterna i mars 2017.

Han hade då tidigare varit registrerad som sonen till den man som modern gifte sig med snart efter att hon avslutat förhållandet med den nu avlidne mannen. Ingen av dessa två är längre i livet. Mannen ärvde såväl sin moder som den man som senare inte visade sig vara hans biologiska far.

Efter att ha fått uppgifterna om faderskapet ändrade vände sig sonen till Héraðsdómur Vesturlands. Där krävde han hela arvet värt 97 miljoner isländska kronor.

Inför domstolen hävdade sonen att mannen inte känt till att han hade ett barn. Om han hade vetat detta hade han enligt sonen inte formulerat sitt testamente på det sätt som han gjorde 2004. Där delade tio personer på arvet. Enligt isländsk lag är det dock inte tillåtet att testamentera mer än en tredjedel till andra än make eller make och egna barn.

Under rättegången hävdade de tio arvingarna - däribland mannens syster och hennes barn samt flera nära vänner - att domstolen borde respektera mannens vilja. Dessutom hävdade de att mannen hade känt till sonens existens. Ändå skulle han alltså ha avstått från att ta med sonen i testamentet eftersom han inte var registrerad som far.

Héraðsdómur Vesturlands går på sonens linje. Enligt domstolen är det inte bevisat att mannen visste att han hade en son. Hade han vetat detta hade han heller inte fått lov att skriva ett testamente där sonen gick miste om laglotten. Sonen får därför hela arvet.

De tio personerna ska nu överlämna hela arvet till sonen. I arvet ingår en fastighet som en av dem fick i förtid tre månader innan mannen dog. Även fastigheten ska enligt domstolen ingå i dödsboet.

Men de tio blir inte bara av med arvet. De ska också stå för rättegångskostnader på 1,2 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa domen i sin helhet.