söndag 15 juli 2018

Priserna på Island är högst i hela Europa

Inte i något annat europeiskt land är det så dyrt att leva som på Island. Och det är framför allt alkohol, tobak, hemelektronik, kläder, hotell och restaurangbesök som är dyrt i landet. Island kostar för vanliga konsumenter 66 procent mer än genomsnittet i EU-länderna. Det visar statistik från Eurostat och Hagstofa Íslands.

Priserna på Island är nu högst i de 37 europeiska länder - utöver EU är också Norge, Schweiz, Turkiet, Albanien, Makedonien, Bosnien, Serbien, Montenegro och Island inkluderade - som ingår i Eurostats årliga statistik. Inte i något annat land kostar den privata konsumtionen lika mycket.

De genomsnittliga priserna på Island är 66 procent över medelvärdet i EU. Näst dyrast är Schweiz med 59 procent följt av Norge med 43 procent, Danmark med 42 procent, Luxemburg med 27 procent samt Irland och Sverige med 25 procent.

Island är dyrast i flera kategorier. Hotell- och restaurangbesök är hela 86 procent dyrare än genomsnittet. Hemelektronik kostar 48 procent mer än snittet, kläder 71 procent mer samt alkohol och tobak 128 procent mer.

I tre konsumtionskategorier är Island tredje dyrast i Europa. Det gäller livsmedel och alkoholfria där de isländska priserna ligger 56 procent över snittet. Här är både Schweiz och Norge något dyrare. Fordon kostar på Island 31 procent mer än EU-snittet. Att köpa fordon är kostsammare i Danmark och Norge.

Billigast i Europa är Makedonien. Där är prisnivån knappt en tredjedel av prisnivån på Island. Andra länder där det är billigt att leva är Bulgarien, Serbien, Rumänien, Bosnien, Albanien, Turkiet, Montenegro och Polen. Där är det framför allt kostnaderna för mat, alkohol, tobak samt hotell- och restaurangbesök som är betydligt lägre än på Island.