tisdag 24 juli 2018

Sólstafir förlorar egna varumärket till konkursbo

Sångaren Aðalbjörn Tryggvason förlorar rätten till varumärket Sólstafir. I stället är det konkursboet till Svalbard Music Group, det bolag som skötte Sólstafirs affärer, som enligt Einkaleyfastofa har störst rätt till varumärket. Beslutet kan vara slutpunkten i en flera år lång tvist mellan Aðalbjörn Tryggvason och tidigare trummisen Guðmundur Óli Pálmason.

Bara några dagar före en turnéstart för tre år sedan fick trummisen Guðmundur Óli Pálmason beskedet att han fått sparken från Sólstafir. Mejlet var undertecknat av sångaren Aðalbjörn Tryggvason och de två övriga medlemmarna. Tillsammans var Guðmundur Óli Pálmason och Aðalbjörn Tryggvason de två sista kvarvarande originalmedlemmarna.

Direkt efter att Guðmundur Óli Pálmason sparkats vände sig Aðalbjörn Tryggvason till Einkaleyfastofa för att registrera Sólstafir som ett varumärke. Ansökan gjordes för Svalbard Music Groups räkning, det bolag som skötte Sólstafirs affärer.

Guðmundur Óli Pálmason protesterade mot registreringen. Han hävdade att han som en av de ursprungliga medlemmarna hade lika stor rätt till varumärket som Aðalbjörn Tryggvason. Han pekade bland annat på att de två tillsammans 2012 ansökte om varumärket Sólstafir. Då behandlades inte ansökan eftersom de inte betalade avgiften.

Därefter påbörjades en fejd om kontrollen över Svalbard Music Group. Där var Guðmundur Óli Pálmason och Aðalbjörn Tryggvason de två ordinarie styrelseledamöterna. Vid ett styrelsemöte där varken Aðalbjörn Tryggvason eller hans ersättare dök upp petades han ur bolaget. Mötet - där alltså Guðmundur Óli Pálmason var den enda närvarande som hade rösträtt - tog därefter beslut om att stämma Aðalbjörn Tryggvason.

I juni 2017 gick Svalbard Music Group i konkurs. I konkursboet fanns också varumärket. Aðalbjörn Tryggvason fick det godkänt i april 2016.

Konkursförvaltaren Höskuldur Þór Þórhallsson vände sig även han till Einkaleyfastofa. Han ansåg att rätten till varumärket tillhörde konkursboet och att Aðalbjörn Tryggvason därför inte längre skulle få använda varumärket Sólstafir.

Myndigheten gick alltså på konkursförvaltarens linje. Aðalbjörn Tryggvason kontrollerar inte längre varumärket. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda att gruppen inte kan fortsätta som Sólstafir. Han skulle till exempel kunna köpa varumärket av konkursboet.

Striden mellan Aðalbjörn Tryggvason och Guðmundur Óli Pálmason har varit mycket bitter. I inlagor till Einkaleyfastofa har Aðalbjörn Tryggvason hävdat att ex-medlemmen inte var med om att bilda Sólstafir och att han inte har skrivit någon musik eller några texter. Vidare har han uppgivit att han själv i praktiken varit synonym med bandet. Därför var det bara hans namn som stod på den ansökan som gjordes 2015.

Uppgifterna om att Guðmundur Óli Pálmason inte skulle ha bidragit till låtskrivandet och inte skulle ha varit någon ursprungsmedlem går tvärs emot vad som sagts innan beslutet att sparka honom utlöste tvisten med Aðalbjörn Tryggvason.

Guðmundur Óli Pálmason ville få registreringen hävd eftersom han ansåg att han gick miste om stora intäkter från bandets verksamhet. Han verkar dock inte vara besviken över att konkursboet nu får rättigheterna. Han skriver på Facebook att myndighetens beslut är goda nyheter.

Här kan du läsa mer om striden om varumärket Sólstafir.