torsdag 26 juli 2018

Statligt anställda veterinärer måste kunna tala isländska

Matvælastofnun får inte anställa veterinärer som inte kan isländska. Det är inte acceptabelt att veterinärer skriver rapporter och kommunicerar på engelska. Att inte använda isländska står i strid med den lag som säger att isländska är det språk som ska användas av myndigheter. Det fastslår alltingets ombudsman i ett beslut.

På Island råder brist på veterinärer. Matvælastofnun är en myndighet som ständigt klagar på bristfälliga resurser. Matvælastofnun har därför svårt att konkurrera med de löner som privatanställda veterinärer kan få.

På senare år har därför Matvælastofnun anställt en rad veterinärer från bland annat Spanien och Östeuropa. Ofta har de inte haft några som helst kunskaper i det isländska språket när de börjat jobba. Många av dem har dessutom inte varit särskilt duktiga på engelska.

Matvælastofnun har 35 anställda veterinärer. En tredjedel av dem har utländsk bakgrund. Enligt myndigheten är det åtta av dessa som helt saknar kunskaper i isländska. Dessa veterinärer arbetar främst med olika typer av tillsyn i slakterier.

De bristande språkkunskaperna har gjort att rapporter och annan kommunikation skötts på engelska. Men så får det inte fortsätta. Det fastslår alltingets ombudsman efter att ha behandlat en anmälan från veterinärförbundet Dýralæknafélag Íslands.

Dýralæknafélag Íslands påpekar i anmälan att isländsk lag säger att veterinärer i offentlig verksamhet ska använda det isländska språket. Allt annat står i strid med såväl lagen om veterinär- och sjukvård för djur samt språklagen.

Matvælastofnun hävdar att det rör sig om en nödfallsåtgärd eftersom det inte går att hitta tillräckligt många veterinärer som talar isländska. Samma åsikt har näringsdepartementet. Därför kritiseras också departementet av alltingets ombudsman. Näringsdepartementet borde ha gjort mer för att se till så att myndigheten följde lagen. Nu har departementet bara uppmanat Matvælastofnun att kontrollera att veterinärerna förstår instruktioner och andra uppmaningar och regler.

Inte heller här stämmer Matvælastofnun in i kritiken. Enligt myndigheten skulle verksamheten försämras avsevärt om de utländska veterinärerna inte fick fortsätta jobba. Då skulle myndigheten inte kunna uppfylla ansvaret för djurskydd, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd.

En sak som alltingets ombudsman inte utrett är den fria rörligheten inom EES-området. Det har inte prövats om den är förenlig med språkkraven för yrkesgrupper som veterinärer.

Matvælastofnun efterlyser i ett pressmeddelande en sådan utredning. Myndigheten kommer åter att vända sig till näringsdepartementet för att försöka lösa problemet.