fredag 20 juli 2018

Talman: Protest mot Pia Kjærsgaard visade ringaktning

Beslutet att markera mot Pia Kjærsgaards närvaro var i praktiken ett sätt att visa ringaktning mot Danmark. Det anser alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon. Men debatten om hans danska kollegas deltagande under hundraårsfirandet av unionsavtalet på Þingvellir fortsätter att väcka starka känslor. Flera hävdar också att festligheterna var enbart för Islands politiska elit.

När alltinget i onsdags samlades på Þingvellir för att fira hundraårsdagen av undertecknandet av unionsavtalet med Danmark var Pia Kjærsgaard en av de utländska gästerna. I sin roll som folketingets talman höll hon ett tal där hon hyllade banden mellan Danmark och Island och ländernas gemensamma historia.

Pia Kjærsgaards närvaro fick Piratpartiet att bojkotta hela ceremonin. Socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir deltog i firandet men gick när Pia Kjærsgaard höll sitt tal. Samtliga protesterade mot den politik hon drivit i Dansk folkeparti. Pia Kjærsgaard pekades ut som en rasist som förstärkt motsättningar i samhället. Därför ansåg de att hennes deltagande stred mot tanken på ett firande som skulle ena islänningarna.

Markeringarna mot Pia Kjærsgaard fortsatte under kvällen när gästerna firade på Hótel Saga i Reykjavík. Även då lämnade Helga Vala Helgadóttir sin plats när Pia Kjærsgaard höll ett tal till deltagarna. Innan firandet började skrev hon på Facebook att Pia Kjærsgaard skadade festligheterna eftersom hon genom sin attityd till invandrare och flyktingar gjort sig skyldig till hat mot andra människor.

Pia Kjærsgaard var först omedveten om uppmärksamheten kring hennes närvaro. På Facebook skrev hon att det var en ära och en glädje att få representera Danmark under firandet. Hon sade i TV2 att hon först efter själva ceremonin börjat följa debatten. Hon ansåg att bojkotten i praktiken blev en manifestation mot Danmark:
"Det er korrekt, at piratpartiet ikke ville deltage, men jeg kan jo ikke rigtig gøre for, at der er nogen, der er uopdragne og ikke fatter, at når man inviterer Folketingets formand og ikke mig selv, så det er i virkeligheden ikke en ydmygelse af mig. Det går også udover Danmark. Det er et skævt forhold, som Piratpartiet lægger til Danmark, og det er selvfølgelig uacceptabelt."
Bojkotten var enligt Pia Kjærsgaard inget större bekymmer eftersom hon i Politiken beskriver Piratpartiet som obetydligt. Hon var mer förvånad och besviken över Socialdemokraternas agerande. Hon kallar partiets världsbild verklighetsfrämmande men anser att hon i första hand blivit en del i ett inrikespolitiskt spel:
"Jeg kom til Island i min egenskab af formand for Folketinget og for at repræsentere Danmark på en festdag for Island og holde en tale blottet for partipolitik, og så kommer der alle de elendige bemærkninger om mig, som jo dermed rammer hele Danmark. Det er hovedrystende."
Steingrímur J. Sigfússon, alltingets talman, skriver i ett pressmeddelande att Pia Kjærsgaard var inbjuden i sitt uppdrag som folketingets talman. Eftersom det var 1918 års unionsavtal mellan länderna som firades hade hon som Danmarks representant en speciell roll under firandet:
"Alltingets talman beklagar att den danska riksdagens talman har utnyttjats för att kasta skugga över firandet och låter sig tro att det är en minoritetsståndpunkt att det är lämpligt att visa den danska talmannen ringaktning när hon besöker oss och representerar det danska folketinget och det danska folket."
Att Pia Kjærsgaard skulle medverka framkom i ett pressmeddelande som gick ut för tre månader sedan. Hennes namn ska dock inte ha nämnts i alltingets presidium. Det var först i tisdags som Piratpartiet och Renässans insåg vem det var som skulle företräda Danmark under firandet.

Jón Þór Ólafsson, alltingsledamot och representant för Piratpartiet i presidiet, efterlyser i en fråga till Steingrímur J. Sigfússon information om inbjudan till Pia Kjærsgaard. Þorsteinn Víglundsson, som företräder Renässans i nämnden och i alltinget, säger till Vísir att beslutet att låta folketingets talman hålla ett tal borde ha föregåtts av diskussion med tanke på vem som just nu innehar ämbetet.

Piratpartiets beslut om att bojkotta högtidligheterna på Þingvellir togs bara några timmar innan de skulle börja. En som inte tyckte att det bästa valet var att inte vara på plats var Einar Brynjólfsson, partiets representant i den nämnd som planerat firandet. Han skriver på Facebook att hans förslag i stället var att partiets ledamöter borde ha markerat mot Pia Kjærsgaard under själva firandet. Därmed skulle Piratpartiet ha kunnat visa respekt för Islands självständighetskamp.

Hela ceremonin ifrågasätts på olika sätt. Guðmundur Andri Thorsson, alltingsledamot för Socialdemokraterna, skriver på Facebook att firandet inte gjorde något för att förbättra alltingets anseende hos allmänheten. I stället satt han och huttrade medan minuterna kröp fram samtidigt som Almannagjá, den stig som ska vara allmänhetens väg till Þingvellir, var avspärrad för några få.

Författaren Hallgrímur Helgason ifrågasätter på Facebook också det symboliska att stänga Almannagjá. Han skriver att det var sorgligt att se hur få som ville följa firandet på plats. Det var dock symptomatiskt för sprickan mellan alltinget och folket. Han vände sig också mot att "Nordens mest kända rasist" bjudits in.

Redaktören och författaren Illugi Jökulsson skriver i Stundin att onsdagens firande var enbart för den politiska eliten. Genom att stänga Almannagjá visade den tydligt att allmänheten inte var välkommen att delta på samma villkor.

Ólafur Páll Jónsson, professor i filosofi vid Háskóli Íslands, skriver i Stundin att han ofta tvivlat på Islands självständighet. Pia Kjærsgaards närvaro utgjorde för honom "ett levande bevis" för det positiva att inte längre vara under danskt styre eftersom hon förespråkar en uppdelning mellan "herre och slav":
"Det är nästan som om det danska tinget hade bestämt sig för håna det isländska med anledning av jubileet."
Björn Þorfinnsson beskriver i en ledare i DV hela tillställningen som förnedrande för det isländska folket. Den kostade onödigt mycket pengar samtidigt som den bara var av intresse för ryggdunkande politiker. Han skriver vidare att Steingrímur J. Sigfússon måste befinna sig i ett tillstånd av total förnekelse i sitt försvar av inbjudan till Pia Kjærsgaard. Men också de politiker som protesterade skämde enligt Björn Þorfinnsson. Piratpartiet reagerade sent medan Helga Vala Helgadóttir åtminstone hade ett sinne för dramatik.

Firandet på Þingvellir är även ämnet för dagens ledare i Morgunblaðið. Piratpartiet anklagas där för brist på både hyfs och vett. Helga Vala Helgadóttir sägs vara en politiker som enligt typiskt vänstermaner inte kan acceptera andra åsikter än de hon själv förespråkar. Därför borde hon enligt ledarskribenten hellre ha stannat hemma.

Här kan du läsa mer om firandet på Þingvellir.