fredag 24 augusti 2018

Dagens citat

"Det var för två år sedan som vi stängde butiken i en halvtimme på grund av ett bröllop. ... Det förorsakades av att vi med ett halvårs framförhållning fick ett brev från ett par i Australien som frågade om det var möjligt att viga dem i butiken. Av något skäl hade butiken något särskilt värde för dem. De kom tillsammans med bröllopsvittnen och vi deltog i ceremonin och drack champagne med dem efter ceremonins slut. Detta visar kanske att butiken är något mer än bara en affär med skivor."

Lárus Jóhannesson, en av ägarna av den tjugoårsjubilerande skivbutiken 12 Tónar i Reykjavík, i Fréttablaðið om butikens betydelse för kunderna.