tisdag 28 augusti 2018

En enda elev i skolan i Mjóifjörður andra året i rad

För andra läsåret i följd blir det bara en enda elev i skolan i Mjóifjörður på östra Island. Niondeklassaren Jóhanna Björg Sævarsdóttir får inte heller den här gången några skolkamrater. Och precis som förra läsåret kommer hennes mamma Erna Ólafsdóttir att vara hennes lärare. Det rapporterar Austurfrétt.

Mjóifjörður på östra Island är en av landets mest isolerade platser. Ofta snöar vägen över Mjóafjarðarheiði igen redan före jul och öppnas inte förrän långt in på våren. Inte sällan är den oframkomlig halva året.

Det är nu bara knappt 20 personer som bor året runt i Mjóifjörður. Under vintern är båttrafik till Neskaupstaður två gånger i veckan den enda förbindelsen med omvärlden.

Innan Mjóafjarðarhreppur 2006 gick ihop med Fjarðabyggð var det Islands minsta kommun med 42 invånare. I samband med samgåendet blev skolan i Mjóifjörður en filial till Nesskóli i Neskaupstaður. Eftersom kommunikationerna under delar av året är ytterst begränsade har filialen fått vara kvar trots att utflyttningen gjort att antalet elever stadigt minskat.

Förra läsåret var Jóhanna Björg Sævarsdóttir den enda eleven i skolan i Mjóifjörður. När höstterminen börjar får hon inte heller den här gången några skolkamrater. Precis som då blir det hennes mamma Erna Ólafsdóttir som blir hennes lärare.

Jóhanna Björg Sævarsdóttir börjar nu i nionde klass. Elever har ofta flyttat från Mjóifjörður när det blivit dags att börja tionde klass. Erna Ólafsdóttir säger till Austurfrétt att hon fick frågan men inte ville flytta till Neskaupstaður redan i år. Fram till jul blir det dock flera resor dit för att delta i viss undervisning i Nesskóli:
"Vi, mor och dotter, var ganska mycket i Norðfjörður [Neskaupstaður] förra vintern och det blir sannolikt samma sak i år. Det blir dock endast under höstterminen för vi åker inte efter årsskiftet när heden stängs och det blir sämre i havet."
Erna Ólafsdóttir är inte utbildad lärare men har läst en del pedagogik. Kommunen brukar varje läsår utlysa tjänsten. Det är dock svårt att locka lärare till en så isolerad plats. Därför har Erna Ólafsdóttir fått ta hand om dotterns undervisning. Hon säger till Austurfrétt att det har fungerat bra:
"Hon är faktiskt mitt sjunde barn så jag har kanske satt mig in i undervisningsmaterialet vid köksbordet några gånger, men det är dock enligt helt andra förutsättningar att göra det som förälder och att behöva ta ansvar för introduktionen i utbildningen."
I stället för själva undervisningen är det enligt Austurfrétt den sociala biten som bekymrar Erna Ólafsdóttir. Jóhanna Björg Sævarsdóttir är alltså för andra året i följd den enda eleven i skolan i Mjóifjörður:
"Det är det som saknas hos oss. De andra barnen lämnade alla hemmet i tionde klass."
Här kan du läsa mer om skolan i Mjóifjörður.