onsdag 1 augusti 2018

Får inte filma rävungar på Hornstrandir för reklam

Fler besökare betyder att rävarna på Hornstrandir allt oftare flyttar sig mellan olika gryt. Drönare kan dessutom störa både häckande fåglar och rävungar. Därför säger Umhverfisstofnun nej till Vestfjarðastofas önskemål om att få filma fåglar och rävar på Hornstrandir. Myndigheten anser inte att det är lämpligt att försöka locka fler turister till området.

Obebodda Hornstrandir blir ett allt populärare resmål under de korta somrarna. Det är fågellivet och det stora antalet fjällrävar som lockar många vandrare till Hornstrandir. Men enligt Umhverfisstofnun har det också konsekvenser för djurlivet. Myndigheten anser att det är uppenbart att såväl fåglar som rävungar blir störda av besökarna.

Nyligen ansökte Vestfjarðastofa - som marknadsför Västfjordarna - om tillstånd för att filma på Hornstrandir. I reklamsyfte ville de filma rävungar med 360-graderskamera. Dessutom ville de använda drönare för att filma fågellivet vid Hornbjarg.

Men myndigheten säger nej. Fjällräven flyttar sig redan oftare mellan olika gryt - ett tecken på att den känner sig störd. Därför kan klartecken till kameror bara ges i forskningssyfte. Att placera kameror vid gryt utgör en stor risk för störningar.

Av samma skäl nobbar Umhverfisstofnun frågan om att använda drönare. Fågellivet är som känsligast under häckningsperioden. Drönare vid fågelberg under denna tid på året skulle utgöra en störning.

Dessutom anser Umhverfisstofnun att det stora antalet besökare redan är ett bekymmer. Därför finns det också starka skäl att säga nej eftersom Vestfjarðastofas syfte med filmerna var att marknadsföra Hornstrandir för att locka fler turister till regionen.

Här kan du läsa mer om arbetet med att skydda fjällräven på Hornstrandir.