måndag 13 augusti 2018

Hvalurs styckning av sillval utomhus var regelbrott

När reglerna skärptes 2009 slutade inte Hvalur att stycka sillvalar utomhus trots att bestämmelserna förbjöd livsmedelshantering under bar himmel. Matvælastofnun kände enligt Fréttablaðið till regelbrotten men stoppade inte Hvalurs hantering. Nyligen slopade fiskeminister Kristján Þór Júlíusson kravet. Företaget har nu polisanmälts.

Hvalurs jakt på sillval har i sommar varit mer omdiskuterad och uppmärksammad än kanske någonsin tidigare. Mest har debatten handlat om den korsning mellan blåval och sillval som sköts den 7 juli. Men jakten har också handlat om andra motgångar för Hvalur.

I onsdags hade enligt Fiskistofa 67 sillvalar - inklusive blåvalskorsningen - skjutits av en total fångstkvot på 238 djur. Dålig sikt har enligt Morgunblaðið försämrat förutsättningarna. Hvalurs bägge båtar, Hvalur 8 och 9, har vid varsitt tillfälle fått bogseras i land efter motorproblem. Och den 17 juli utrymdes företagets fryshus i Hafnarfjörður efter en ammoniakläcka.

Nu verkar det som att bolaget dessutom trotsat regelverket för livsmedelshantering. Nya regler för hantering av valprodukter infördes 2009. Styckningen skulle ske inomhus och den skulle påbörjas direkt efter att djuret tagits i land. Eftersom det rörde sig om livsmedel var det inte längre tillåtet att hantera valkött i det fria.

Men Hvalur, det enda bolaget på Island som jagar sillval, täckte aldrig över styckningsplatsen vid valfångststationen i Hvalfjörður. Styckningen fortsatte utomhus. Det här var enligt Fréttablaðið något som livsmedelsmyndigheten Matvælastofnun kände till. Enhetschefen Freydís Dana Sigurðardóttir säger att det inte vidtogs några åtgärder mot Hvalur:
"Det stämmer att det aldrig har funnits något överbyggt styckningsplan hos Hvalur hf. som regelverket föreskrev."
Styckningen sker än i dag utomhus. Men det rör sig inte längre om något regelbrott som kan leda till att verksamheten stoppas.

Inför årets jaktsäsong slopade fiskeminister Kristján Þór Júlíusson de krav som infördes 2009. Då hade Hvalur alltså styckat i det fria i åtta år trots att regelverket föreskrev att styckningsplatsen skulle vara övertäckt. I stället säger de nya bestämmelserna bara att den som driver verksamheten är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att undvika att livsmedel på något sätt kontamineras.

Förändringen av regelverket behöver enligt Fréttablaðið inte betyda att bekymren för Hvalur är över. Hvalurs nuvarande tillstånd löper ut den 15 september i år. Vid en kontroll som gjordes den 12 juni noterade Matvælastofnun sju avvikelser från kraven i tillståndet. Vid en uppföljande inspektion två veckor senare var det fortfarande sex punkter som inte åtgärdats.

Hvalur har nu polisanmälts av Jarðarvinir. Ole Anton Bieltvedt, föreningens ordförande, skriver i Vísir att han anser att bolaget gjort sig skyldigt till flera lagbrott. Jarðarvinir har i sina efterforskningar inte hittat några dokument som visar att Hvalur skulle ha tillstånd för det sprängmedel som används i de sprängharpuner som används vid jakten. Han hävdar också att de vapen som används inte längre är lagliga. Vidare påstår han även att det var ett lagbrott att skjuta blåvalskorsningen.

Jarðarvinir tar också upp Fréttablaðiðs uppgifter om utomhusstyckning i polisanmälan. Det påpekas att villkoren för tillståndet att jaga sillval är att regelverket följs. Här har det inte respekterats flera år i följd. Därför bör det enligt Jarðarvinir återkallas tillfälligt eller för gott, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om årets jakt på sillval.