lördag 18 augusti 2018

I dag folkomröstar Árborg om ny stadskärna i Selfoss

Illustration: Sig­tún þró­un­ar­fé­lag
Kommuninvånarna i Árborg folkomröstar i dag om en ny stadskärna i Selfoss. I den framtidsplan som redan klubbats ska en rad kända isländska hus återskapas i staden. Men kritiker tycker inte bara att dagens stadskärna skulle förlora sin karaktär. De befarar också att kostnaderna för bygget kan bli kommunens ansvar.

Under våren lyckades motståndare till den nya detaljplanen för centrala Selfoss få en tredjedel av de röstberättigade kommuninvånarna att skriva på för en folkomröstning i frågan. När folkomröstningen äger rum i dag krävs ett valdeltagande på 29 procent för att den ska bli bindande. Annars blir den bara rådgivande.

Dagens folkomröstning har föregåtts av viss turbulens. Majoriteten i kommunfullmäktige i Árborg är för den nya planen för stadskärnan. I den informationsbroschyr som skickats ut sades det att väljarna var tvungna att besvara bägge frågorna - där den ena gäller generalplanen och den andra detaljplanen - i folkomröstningen. Annars skulle rösten vara ogiltig.

Men det stämde inte. Kommunen gick i torsdags ut med en rättelse. Det går att rösta blankt på en av frågorna utan att hela valsedeln blir ogiltig.

Den nya planen innebär att Sig­tún þró­un­ar­fé­lag får ansvar för uppbyggnaden av området kring rondellen vid bron över Ölfusá. Det handlar om två etapper med en total kostnad på 4 till 5 miljarder isländska kronor.

Om det blir ett ja till planerna innebär det i praktiken att Selfoss centrum flyttas mot rondellen. I området ska en rad nya hus byggas. Sammanlagt handlar det om ett trettiotal nya byggnader. Där finns bland annat ett hotell med 85 rum och en byggnad som är tänkt att fungera som ett museum för skyrtillverkning på Island.

Men det är inte vilka hus som helst som ska byggas runt rondellen. Där finns kända byggnader från hela landet. Den första etappen ska vara klar 2020 och den andra etappen 2022.

Sig­tún þró­un­ar­fé­lag fick uppdraget utan att kommunfullmäktige tog in andra anbud. Bolaget har finansieringen säkrad för den första delen. Kritiker befarar att kostnaderna kan hamna på kommunen om inte bolaget lyckas dra in kapital till den andra etappen. Men motståndet mot planerna gäller också flytten av stadskärnan och de byggnader som vissa anser inte smälter in i den befintliga miljön i Selfoss.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen i Selfoss.