söndag 19 augusti 2018

Ja till plan för ny stadskärna i Selfoss

Illustration: Sigtún þróunarfélag
En majoritet i Árborg säger ja till planerna för en ny stadskärna i Selfoss. Folkomröstningen i går gav klartecken både till generalplanen och detaljplanen för området. Dessutom var valdeltagandet tillräckligt högt för att resultatet skulle bli bindande för politikerna i kommunfullmäktige. Utgången betyder att ett nytt centrum byggs vid bron över Ölfusá.

För tre och ett halvt år sedan vände sig Sigtún þróunarfélag till kommunpolitikerna i Árborg med nya planer för Selfoss. Bolaget ville bygga en ny stadskärna runt rondellen vid bron över Ölfusá. Bebyggelsen skulle bland annat bestå av återskapade hus från Islands historia.

Samtliga partier i fullmäktige tog ställning för planerna. Stödet ledde till att Sigtún þróunarfélag fick tomterna utan någon anbudsprocess från kommunens sida.

Men kommuninvånarna var inte eniga. Motståndare till planerna lyckades samla ihop tillräckligt många underskrifter för att det skulle hållas en folkomröstning i frågan. Kritiken har gällt flera olika punkter. Vissa har siktat in sig på förtätningen vid rondellen, byggnadernas utförande och centrumflytten medan andra har varit mer oroade över kommunens ekonomiska åtaganden.

Det finns också somliga som befarar att Sigtún þróunarfélag bara ska sälja de tomter de fått gratis då de blir mer värdefulla om de får bebyggas.

För att planerna ska bli verklighet behövs både en ny detaljplan och en ny generalplan. Bägge fick alltså stöd av en majoritet i gårdagens folkomröstning. 58,5 procent röstade för generalplanen medan 39,1 procent röstade nej. Och det var 55,9 procent som var för detaljplanen och 39,4 procent som var emot.

Valdeltagandet var 54,89 procent. Av totalt 6 631 röstberättigade var det 3 640 personer som deltog. För att utgången skulle bli bindande för kommunfullmäktige behövde valdeltagandet vara minst 29 procent.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen i Selfoss.