fredag 24 augusti 2018

Natos ubåtsövningar kan få valar att stranda på Island

Foto: Náttúrustofa Austurlands
Bara i år har 30 strandade valar rapporterats på Island. Förklaringen till de ovanligt många strandade valarna kan vara Natos ubåtsövningar i Nordatlanten. Ljud från ubåtar kan vara skälet till att valar tappar orienteringsförmågan och simmar upp på land. Men det finns inga bevis för att det skulle vara ubåtar som orsakat strandningarna.

I sommar har det ständigt kommit rapporter om valar som strandat längs den isländska kusten. Hittills har Hafrannsóknastofnun enligt Vísir informerats om 30 djur som dött efter att ha strandat. De flesta rapporterna kommer från östra Island.

Myndigheten har registrerat antalet strandade valar sedan början av 2000-talet. Flest strandade djur rapporterades 2008. Då var det 38 valar som simmade i land och dog på isländska stränder.

Hittills i år har alltså 30 valar strandat. Dessutom har stora flockar vid upprepade tillfällen förirrat sig in i trånga fjordar där de fått hjälp att ta sig ut och där strandade djur dragits loss.

Den art som oftast driver i land är flasknosval. Det är en val som lever på stora djup. Och det kan också vara att den är särskilt utsatt. Andra arter som strandat på östra Island är enligt Austurfrétt knölval och småhuvudval.

En möjlig förklaring till de många strandade valarna kan vara Natos övningar i Nordatlanten. Under övningarna spanar Nato-styrkor efter ryska ubåtar. Det finns uppgifter om att det under sommaren ska ha förekommit stor aktivitet i området i Atlanten mellan Island och Norge. Det är också på östkusten som de flesta djuren strandat.

Edda Elísabet Magnúsdóttir, universitetsadjunkt i biologi vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att ubåtar kan störa valar på två olika sätt. Dels kan ubåtsljud påverka hörseln på ett sätt som gör att de mister förmågan att orientera sig, dels kan ljudvågor från ubåtar leda till att valar tar sig upp från stora djup för snabbt och drabbas av ett slags dykarsjuka som ofta leder till döden. Men det kan också finnas andra förklaringar:
"Vi ser en ökning av enstaka arter och andra arter som drar sig tillbaka [från havet runt Island] så det kan säkerligen också spela in - att om du har en större täthet av dessa djuphavsarter så är det större sannolikhet för att du får fler fall av sådana strandningar."
Gísli Víkingsson vid Hafrannsóknastofnun säger till Vísir att sprängmedel som används under ubåtsövningar är en tänkbar förklaring till valdöden. Men att bevisa ett direkt samband mellan övningarna och de många strandningarna kan bli mycket svårt:
"Det går inte att säga annat än att det har varit ovanligt många jämfört med vad vi har registrerat de senaste åren. ... I samband med ökad frekvens av valstrandningar genom tiderna har man ofta nämnt stridsövningar och särskilt sådana där sjunkbomber används som kan förstöra dessa djurs hörsel eftersom de förlitar sig helt på hörseln."
Här kan du läsa mer om två flasknosvalar som nyligen strandade på Engey i Faxaflói.