torsdag 2 augusti 2018

Skolan i Árneshreppur ska leva vidare - utan elever

Det ringer inte in till ett nytt läsår i den enda grundskolan i Árneshreppur i höst. Men Finnbogastaðaskóli ska inte läggas ned - trots att det inte finns några elever kvar i kommunen. I stället ska barn från andra delar av landet komma till Árneshreppur för kortare vistelser i Finnbogastaðaskóli.

Finnbogastaðaskóli i Trékyllisvík i Árneshreppur har de senaste åren varit Islands minsta självständiga skola. Vissa terminer har antalet elever inte varit fler än två. Men efter årsskiftet upphörde undervisningen för första gången sedan invigningen 1929. Det fanns då bara en elev i skolan.

Att driva skolan med en enda elev ansågs inte vara försvarligt - varken för kommunen eller för eleven. Därför stängdes den tillfälligt. Under våren kom undervisningen i Finnbogastaðaskóli i gång på nytt då det fanns två barn i kommunen.

Inför höstterminen ser läget ut likadant som inför vårterminen. Det finns bara ett barn i kommunen. Den eleven kommer inte att börja det nya läsåret i Finnbogastaðaskóli. Det säger rektorn Vigdís Grímsdóttir i Fréttablaðið:
"Det finns bara en elev här i kommunen, en tioårig flicka. Hon går i skola i Drangsnes som är närmaste by. ... I Drangsnes kan hon gå i skolan med andra barn och få den sociala stimulans som hon behöver."
Flickan bor i Norðurfjörður. Avståndet därifrån till skolan i Drangsnes är nio mil. Under vintern är den enda vägen till Árneshreppur i regel oframkomlig.

Kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir säger i Morgunblaðið att framtiden för Finnbogastaðaskóli är oviss. Något definitivt beslut om nedläggning har ännu inte fattats:
"Det är inte helt klart om skolan kommer att stängas. Vi ska undersöka saken ytterligare och se vilka vägar som är framkomliga."
Men någon traditionell grundskola blir det alltså inte i höst. Om fler barn flyttar till Árneshreppur kommer skolan att öppnas på nytt. Vigdís Grímsdóttir säger i Fréttablaðið att skolan i stället kommer att användas till annan typ av undervisning. Barn från skolor i andra kommuner kommer att bjudas in till Finnbogastaðaskóli för att lära känna livet i Islands minsta och ensligaste kommun:
"Det är inte som om något hjärta håller på att sluta slå. Det slår bara i annan takt."
Vigdís Grímsdóttir är också en kritikerrosad skönlitterär författare. Hon tänker sig också hålla utbildningar i kreativt skrivande både för barn och vuxna i Finnbogastaðaskóli.

Här kan du läsa mer om skolsituationen i Árneshreppur.