söndag 26 augusti 2018

Stigande arbetslöshet på Island trots högsäsong

Sommaren är den tid på året då säsongsjobben är som flest. Ändå ökar arbetslösheten i juli till 2,2 procent. Och det är i huvudstadsregionen som fler förlorar jobbet medan andelen arbetslösa är oförändrad på landsbygden. Så här hög har inte arbetslösheten varit på sju månader. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

För första gången sedan i januari i år stiger nu arbetslösheten på Island. Det var i juli 2,2 procent som inte hade något jobb, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. I juli 2017 var arbetslösheten 1,8 procent - den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade Island för tio år sedan.

Ökningen kommer trots att sommaren är den tid på året då säsongsjobben - i synnerhet inom turistnäringen - är som flest. Arbetslösheten är som helhet oförändrad på landsbygden men ökar i huvudstadsregionen.

Flest personer utan jobb fanns på Suðurnes. Där var arbetslösheten i juli 2,8 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,4 procent (+0,1), Norðurland eystra med 1,8 procent (-0,1), Suðurland med 1,6 procent (+0,1), Austurland med 1,3 procent (+0,1), Vesturland med 1,2 procent (oförändrat), Västfjordarna med 0,9 procent (-0,2) och Norðurland vestra med 0,9 procent (+0,1).

Arbetslösheten fortsätter att vara betydligt högre bland utländska medborgare. I juli var 4,8 procent av utlänningarna utan jobb. De svarar totalt för 32 procent av de arbetslösa på Island. Bland de utländska medborgarna var drygt hälften polacker.

Ungdomsarbetslösheten är däremot alltjämt låg. I åldersgruppen 18 till 24 år var det bara 1,6 procent som var inskrivna som arbetslösa i juli.

Däremot ökade arbetslösheten något både bland män och kvinnor.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten stannar på samma nivå även i augusti.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.