torsdag 9 augusti 2018

Svensk säljer fyra fastigheter i Västfjordarna

John Harald Örneberg säljer sina fyra fastigheter i Västfjordarna. De säljs i ett paket och omfattar totalt 17 000 hektar. På markerna vid Ísafjarðardjúp finns några av de bästa älvarna för laxfiske på Island. Han köpte fastigheterna av Landsbanki 2012. De hamnade hos banken efter en konkurs i finanskraschens kölvatten.

Återigen har en debatt om utlänningars markköp på Island blossat upp. Den här gången är det den brittiske miljardären Jim Ratcliffe som står i centrum för uppmärksamheten. Han äger nu minst 1 procent av Islands yta. De senaste åren har han köpt ett stort antal fastigheter på norra och östra Island.

Jim Ratcliffe säger sig inte ha några andra intressen än att värna laxfisket i älvarna. Men uppköpen har inte bara gett nytt liv till debatten om utländskt ägande av jordbruksfastigheter. Hans metoder har också ifrågasatts. Vissa markägare hävdar att de på otillbörligt sätt pressats att sälja. Och Jim Ratcliffes investeringar visar kanske inte samma omtanke om naturen som han säger sig ha för Island.

En annan utlänning som investerat i fastigheter på Island är svensken John Harald Örneberg. Han köpte 2012 fyra angränsande fastigheter i Ísafjarðardjúp i Västfjordarna genom bolaget Varpland. Säljare var Landsbanki. Banken kom att äga fastigheterna efter en konkurs. Prislappen uppgavs vara omkring 250 miljoner isländska kronor.

Under de sex år som John Harald Örneberg ägt de fyra fastigheterna har det inte gjorts några större förändringar. Totalt rör det sig om 17 000 hektar som bland annat innefattar fiskerätter i några eftertraktade laxälvar.

Nu är fastigheterna - Neðri-Bakki, Brekka, Tunga och Kirkjuból - till salu. En engelskspråkig webbplats som skapats för försäljningen signalerar att siktet är inställt på utländska köpare.

Davíð Olafsson, mäklare på Borg Fasteignasala, säger i Fréttablaðið att det hittills är utlänningar som visat störst intresse för fastigheterna. Få islänningar har varit intresserade av att köpa markerna:
"Jag tror att utlänningarna vill värna naturen och tänker på detta som ett långtidsprojekt. Det är en attityd som jag inte alltid känner igen från islänningar."
John Harald Örneberg har hittills inte varit någon person som visat sig mycket i offentligheten. Han är grundare av såväl Timber Capital som The Forest Company. Enligt Financial Times ska han ha växt upp i en familj som var verksam inom samma bransch. Under en längre tid jobbade han inom finanssektorn innan han återvände till skogsindustrin.

Han har kopplats till bolag på Malta och Bermuda där insynen i bolagen är ytterst begränsad. Han ska den 28 maj i år ha haft ett möte med fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson. Fréttablaðið skriver att det inte är känt vad som diskuterades under mötet.

Här kan du läsa mer om John Harald Örnebergs fastighetsaffärer på Island.