torsdag 30 augusti 2018

Trendbrott när islänningar blir mer positiva till turister

Två av tre islänningar är i dag positiva till turister. Det är första gången på tre år som färre ser negativt på utländska besökare till Island. Personer bosatta på landsbygden fortsätter att vara mer skeptiska till turister än boende i huvudstadsregionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

För fjärde året i följd undersöker MMR islänningarnas inställning till turister. För första gången under denna period ökar inte turismen kraftigt. I år väntas en mindre ökning av antalet utländska besökare.

Att den dramatiska tillväxten är historia är ett trendbrott. Ett annat trendbrott är attityderna till turister. Nu bryts mönstret där inställningen försämras från år till år. Det är första gången på tre år som fler beskriver turism som något positivt.

Nu säger 68 procent att de är positivt inställda till utländska besökare på Island. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan. Samtidigt sjunker andelen negativa med 1 procentenhet till 9 procent. Dessutom minskar andelen neutrala med 2 procentenheter till 23 procent.

Även om det rör sig om ett trendbrott är det ändå förhållandevis många som stör sig på turister. När undersökningen gjordes för första gången 2015 var det hela 80 procent som var positiva till utländska gäster.

Män, låginkomsttagare, islänningar i åldern 30 till 49 år och personer bosatta på landsbygden uppger oftare att de ogillar turismen. Kvinnor, pensionärer, höginkomsttagare och islänningar bosatta i huvudstadsregionen är mer positiva.

De största skillnaderna finns dock mellan anhängarna till de olika partierna. Mest positiva är Socialdemokraternas sympatisörer. Där gör 88 procent tummen upp för turismen medan bara 2 procent gör tummen ned. Nästan lika positiva är Renässans anhängare. Där är det lika många som gillar turismen medan 4 procent är negativa.

Minst optimistiska är Centerpartiets väljare. Där är det bara 51 procent som upplever att turismen är något positivt för Island.

Missnöjet är mest utbrett bland Piratpartiets sympatisörer. Det är 13 procent av piratväljarna som är negativa till utländska gäster.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityd till turister.