onsdag 1 augusti 2018

Två av tre islänningar har Netflix i hemmet

Netflix fortsätter att växa på Island. Nu finns tjänsten i två av tre isländska hushåll. Men frågan är om Netflix kommer att växa lika snabbt inom den närmaste framtiden. Bara 1 procent tänker skaffa ett abonnemang under det närmaste halvåret - och det är betydligt färre än tidigare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Den i särklass största utländska leverantören av tv-program på Island är Netflix. Inom loppet av drygt två år har antalet användare fördubblats. Nu finns Netflix i två tredjedelar av hushållen.

Det är 67 procent som säger att någon i hushållet har ett abonnemang på Netflix, vilket innebär en ökning med 8 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes för ett år sedan. Samtidigt är det 32 procent som uppger att de inte har Netflix. Det motsvarar en minskning med 7 procentenheter.

Men tillväxtpotentialen för Netflix ser ut att vara begränsad. Bara 1 procent svarar att de tänker skaffa Netflix inom det närmaste halvåret. Förra året var det 3 procent som gav samma svar på frågan.

Samtidigt har Netflix tidigare växt betydligt snabbare än förväntat. För ett år sedan var det 3 procent som planerade att skaffa Netflix - men användningen ökade alltså med mer än det dubbla. Och 2016 var det 8 procent som tänkte investera i ett abonnemang. Då rusade användningen med hela 26 procentenheter.

Intresset för Netflix är starkt kopplat till ålder. Bland islänningar i åldern 18 till 29 år är det 90 procent som har tjänsten i hemmet. Hos personer som har fyllt 68 år är det bara 24 procent som har tillgång till Netflix.

Personer bosatta i huvudstadsregionen, höginkomsttagare och islänningar med universitetsutbildning har i större utsträckning skaffat sig abonnemang. Färre är det bland boende i glesbygden, låginkomsttagare och personer med enbart grundskoleutbildning som har Netflix.

Sympatisörer till Renässans är i regel mycket intresserade av Netflix. Hela 75 procent av partiets väljare har redan tjänsten. Bland Framstegspartiets anhängare är motsvarande siffra bara 54 procent.

Störst potential har Netflix bland sympatisörer till Folkets parti, Framstegspartiet och Socialdemokraterna. Där tänker 3 procent köpa ett abonnemang på tjänsten inom de närmaste sex månaderna.

Här kan du läsa mer om Netflix på Island.