torsdag 2 augusti 2018

Val till bolagsstyrelse skapar konflikt på Västmannaöarna

Kriget mellan majoriteten och oppositionen i kommunfullmäktige på Västmannaöarna fortsätter. Nu är det valet av en ny styrelse i Herjólfur ohf, det bolag som ska driva färjetrafiken mellan Hemön och fastlandet, som upprör Självständighetspartiet. Partiet vill inte byta ut styrelsen eftersom det kan försena hela projektet.

Bara sex röster saknades för att Självständighetspartiet skulle få egen majoritet på Västmannaöarna i vårens kommunalval. I stället bildade utbrytarlistan För Hemön ny majoritet med Ölistan. Förhållandet mellan den nya majoriteten och det enda oppositionspartiet i fullmäktige är redan ansträngt.

Självständighetspartiet försökte in i det sista klamra sig kvar vid makten i kommunen. Partiet överklagade valresultatet trots att det borde ha varit uppenbart att de påstådda bristerna inte var skäl till att ogiltigförklara valet.

Partiet protesterade också mot utnämningen av För Hemöns Íris Róbertsdóttir till ny kommunchef. Självständighetspartiet ville i stället att den egna kandidaten Elliði Vignisson - som styrt kommunen de senaste tolv åren - skulle få fortsätta. Skälet var att han sades ha skaffat sig kunskap i aktuella nyckelfrågor som annars skulle gå förlorad.

Den kanske största frågan för kommunen är driften av färjan Herjólfur. Färjetrafiken är den viktigaste förbindelsen mellan Västmannaöarna och fastlandet. Efter missnöje med hur trafiken drivits tar kommunen i höst över driften. Övertagandet sker samtidigt som en ny färja på sträckan tas i bruk.

Nya Herjólfur byggs just nu på ett varv i Polen. Bygget har försenats flera gånger - bland annat för att beställningen har ändrats. Nu är planen att färjan ska anlända till Västmannaöarna i slutet på oktober. Den ska därefter börja segla mellan Hemön och fastlandet i början på november.

För att driva trafiken bildade kommunen bolaget Herjólfur ohf. Självständighetspartiet - som då regerade på Västmannaöarna - utsåg fem personer till bolagsstyrelsen: Grímur Gíslason, Lúðvík Bergvinsson, Páll Þór Guðmundsson, Arndís Bára Ingimarsdóttir och Kristín Jóhannsdóttir. De tre förstnämnda ingick i den grupp som förhandlade om övertagandet av driften. Grímur Gíslason var dessutom styrelseordförande i Herjólfur hf, det bolag som skötte trafiken senast driften var i kommunens regi.

Den nya koalitionen på Västmannaöarna har kallat till bolagsstämma i Herjólfur ohf. På stämman ska en ny styrelse väljas. Det här fick Trausti Hjaltason, en av Självständighetspartiets kommunpolitiker, att reagera starkt på det senaste mötet i kommunstyrelsen.

Trausti Hjaltason hävdade att kallelsen till bolagsstämman inte skett på rätt sätt. Han vände sig också mot att majoriteten tänkte välja en ny styrelse i bolaget. Han ansåg att det riskerade att fördröja arbetet ytterligare. Vidare förklarade han sitt förtroende för den nuvarande styrelsen.

Ölistans Njáll Ragnarsson och För Hemöns Jóna Sigríður Guðmundsdóttir tillbakavisade kritiken. De sade att det var kutym att representationen i kommunala nämnder, styrelser och råd återspeglade resultatet i det senaste valet. Inte minst hade platserna i Herjólfur ohf. fördelats enligt samma princip när Självständighetspartiet kunde styra vilka som skulle sitta i styrelsen.

Därför ifrågasatte Njáll Ragnarsson och Jóna Sigríður Guðmundsdóttir skälen till Trausti Hjaltasons protester. De uppgav vidare att det kallats till bolagsstämman på rätt sätt och att kallelsen utformats i samråd med kommunens jurister.

Här kan du läsa mer om kommunpolitiken på Västmannaöarna.