fredag 21 september 2018

Ägare försöker hitta köpare till Fréttablaðið

Fréttablaðið kan vara till salu. Storägaren Ingibjörg Pálmadóttir försöker nu hitta en köpare till Islands största dagstidning. En affär som delade på mediehuset 365 tvingar henne att antingen sälja sin post i Fréttablaðið eller de aktier hon har i det konkurrerande bolaget Sýn. Försäljningen är ett krav från konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið.

Den gratisutdelade Fréttablaðið har länge varit Islands största dagstidning. Ekonomiskt har det dock varit tufft ända sedan finanskraschen för tio år sedan. Då övergick Fréttablaðið från sju- till sexdagarsutgivning. Vid flera tillfällen har personalen bantats och distributionen skurits ned.

Trots att tidningen delas ut kostnadsfritt sjunker räckvidden stadigt. I augusti i år var det bara 39,9 procent som läste Fréttablaðið. Det var tidningens lägsta räckvidd sedan Fréttablaðið gick om huvudkonkurrenten Morgunblaðið.

Ett tydligt tecken på Fréttablaðiðs utsatta position på marknaden var den affär där mediekoncernen 365 - där tidningen ingår - delades. Vodafone, som senare bytte namn till Sýn, köpte då tv-kanalen Stöð 2 samt flera andra mindre kanaler, radiostationen Bylgjan och nyhetswebben Vísir. Kvar i 365 blev bara de tryckta tidningarna Fréttablaðið och Glamour.

Ingibjörg Pálmadóttir äger sedan tidigare 90 procent av aktierna i 365, det bolag som i sin tur äger Torg som ger ut Fréttablaðið. I samband med affären fick hon 11 procent av aktierna i Sýn. Hon är alltså delägare i bägge bolagen. Därför kräver Samkeppniseftirlitið att hon säljer en av aktieposterna. Annars har hon en nyckelposition i två isländska mediejättar.

De två bolagen kommer också att rent fysiskt gå skilda vägar. I dag delar Sýn och 365 lokaler på Skaftahlíð i Reykjavík. Snart flyttar dock 365 till nya lokaler vid Hafnartorg i centrala Reykjavík.

Ingibjörg Pálmadóttirs make är Jón Ásgeir Jóhannesson, en av Islands mest tongivande investerare fram till tiden för finanskraschen då hans imperium kollapsade. Innehavet i 365 har varit en av få tillgångar som funnits kvar i familjen. Han har också flera uppdrag för 365.

Nu undersöker alltså Ingibjörg Pálmadóttir förutsättningarna för att sälja Torg - och i förlängningen 365 med Fréttablaðið. Hon säger i Fréttablaðið att det ännu inte tagits något beslut om försäljning. En annan möjlighet är att hon gör sig av med aktierna i Sýn.

Ingibjörg Pálmadóttir har tagit hjälp av Kvika banki för att hitta en potentiell köpare. Exakt hur 365 ska värderas är dock oklart. Bolaget har inte lämnat in någon årsredovisning sedan 2015. Ingibjörg Pálmadóttir uppger i Fréttablaðið att 365 gjorde en vinst på 907 miljoner isländska kronor före skatt under 2017.

Hon fick i oktober förra året 30 månader på sig att sälja antingen Sýn eller Torg. Nu återstår alltså drygt halva fristen.

Direkt efter finanskraschen fanns det långtgående planer på ett samgående mellan Morgunblaðið och Fréttablaðið. Morgunblaðið hålls vid liv genom att ägarna ständigt skjuter till nya pengar. Om bägge tidningarna skulle få samma ägare skulle det kunna göras omfattande samordningsvinster. Det är dock tveksamt om Samkeppniseftirlitið skulle godkänna en sådan affär.

Här kan du läsa mer om mediemarknaden på Island.