torsdag 6 september 2018

Ännu en korsning mellan blåval och sillval skjuten

Ytterligare en korsning mellan blåval och sillval har skjutits. Djuret landades vid valfångststationen i Hvalfjörður den 24 augusti. Det visade sig vara den andra korsningen mellan dessa två arter som skjutits i år. Hittills har Hvalur jagat 111 sillvalar sedan valfångsten återupptogs i juni efter två somrars uppehåll.

När Hvalur tidigare i sommar sköt en korsning mellan blåval och sillval blev den internationella uppmärksamheten stor. Blåvalen är nämligen fredad och inte heller på Island är det tillåtet att skjuta blåval. Men myndigheterna kommer inte att agera eftersom det rörde sig om en korsning. Det var den femte korsningen mellan dessa två arter som jagats i isländska vatten sedan 1983.

Den 24 augusti i år landades ytterligare ett djur som inte alls såg ut som en vanlig sillval. Efter ett dna-test har nu Hafrannsóknastofnun enligt ett pressmeddelande fastslagit att även detta var en korsning mellan blåval och sillval.

Hvalur har hittills i år jagat 111 sillvalar - inklusive de två korsningarna - av en fångstkvot på totalt 238 djur.

Här kan du läsa mer om den blåvalskorsning som sköts tidigare i sommar.